Jak spravit díru na ulici? Online

| Blog | Nezařazené

Všechny obce s územním plánem schváleným před rokem 2007 musejí do konce roku 2015 předložit nové plány. Ty se nyní začínají připravovat, a tak je právě teď ten správný čas pro intervenci občanů. Proto se druhý diskusní večer z řady seminářů na téma nová média, které pořádá Člověk v tísni v rámci projektu One World Social Innovation a Nadace Open Society Fund Praha, týkal právě územního plánování, a to z pohledu mapovacích technologií a dalších online nástrojů.

Jak stálo na pozvánce na diskusní večer: „Je naprosto zásadní, aby příprava nových územních plánů byl zcela transparentní proces za účasti občanů, ne neprůhledný kšeft s korupčním pozadím. Mapovací technologie, sociální sítě a jiné participativní nástroje jsou skvělou příležitostí jak proces plánování zprůhlednit a zpřístupnit občanům.“ Diskuse, která se konala 8. prosince v brněnské kavárně Trojka, se zúčastnili koordinátor projektu One World Social Innovation Jaroslav Valůch, Vít Pászto z Katedry geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a Matěj Hollan z občanského sdružení Brnění.

Vít Pászto představil GISportal, zpravodajský web zaměřený na geografické informační systémy a jejich praktické využití. Spolu s kolegy z Palackého univerzity uvedl také několik zajímavých mapových aplikací. Například slovenský web OdkazPreStarostu umožňuje občanům upozorňovat na problémy v jejich okolí a vložené podněty pak předává k řešení místním samosprávám. Dalším zajímavým slovenským projektem je Mapujeme.sk – server určený cyklistům, kteří jeho prostřednictvím mohou navrhovat zlepšení cyklotras a upozorňovat na nebezpečná místa v ulicích měst.

Jaroslav Valůch, který spoluzakládal online dobrovolnickou komunitu pro krizové mapování Standby Task Force a působil jako terénní pracovník projektu Ushahidi po zemětřesení na Haiti v roce 2010, ukázal další inspirativní projekty, mimo jiné web Uncivil servants, skrze který mohou občané hlásit konkrétní případy zneužití úřednických parkovacích povolenek (například blokování chodníků či požárních hydrantů). Matěj Hollan mluvil především o Mapách hazardu, které s pomocí interaktivních map upozorňují na překvapivě vysoké procento nelegálně umístěných heren v českých obcích.

Účastníci diskuse se shodli, že jednou z hlavních překážek efektivního využití interaktivních map pro občanské kauzy, je neochota úřadů poskytovat data. To se týká i územního plánování. Celých 60 – 80 % obcí má plán v digitální podobě, odhadem ale jen 30 % jej publikuje na webu ve statických formátech (PDF atd.) a pouze asi 10 % používá pokročilé mapové aplikace.

Velkým problémem v Česku je také vymahatelnost – chce-li někdo například po městě, aby opravilo silnici, často musí podat oficiální žádost s razítkem, jinak úředník nepřikročí k činu a podněty zůstávají nevyslyšeny. Přitom například newyorský SeeClickFix, aplikace pro hlášení problémů v ulicích, se chlubí až 60procentní úspěšností v řešení zadaných podnětů. Podobně je tomu i u britského ekvivalentu FixMyStreet.

Příležitost, jak propojit i v Česku lidi z nevládního sektoru a technologické nadšence v podobných projektech s reálným dopadem, nabízí Respekt Institut v rámci projektu Inovace pro společnost. Letos otevřeli burzu inovací, kde se nápady na přínosné projekty potkají s lidmi schopnými je realizovat. Odborná porota pak vybere šest nápadů, které se v březnu zúčastní tzv. Social Innovation Campu – skupina lidí se spoustou kávy a barevných popisovačů se na víkend zavře do jedné místnosti a společně bude pracovat na realizaci vybraných návrhů. Nejlepší z nich pak získá finanční podporu na rozjezd projektu.

Na jaře 2012 bude také již podruhé součástí mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět novomediální sekce, letos pod zmíněným názvem One World Social Innovation. Sekce opět představí projekty, které s pomocí digitálních technologií úspěšně řeší problémy v oblasti transparence vládnutí, ochrany lidských práv, lokálních kauz apod., a ocení ten nejlepší z nich. Loni se do soutěže přihlásily projekty z celého světa a cenu poroty nakonec získala ruská Mapa pomoci – aplikace na bázi mapovací technologie Ushahidi, která v době rozsáhlých lesních požárů umožnila upozornit na krizová místa a propojit postižené s těmi, kteří nabízeli pomoc. Doufejme tedy, že se na jaře dozvíme o nových zajímavých českých online projektech, možná i na téma územní plánování.

Mimochodem, na diskusním večeru o územním plánování vznikl video-záznam, který si můžete prohlédnout na webuOne World Socian Innovation. Najdete tam i záznam z prvního diskusního večera „Český neziskový sektor a aktivismus 2.0“, který se odehrál 25. 10. v pražském Hubu.