Budujeme tolerantní a otevřenou společnost

| Blog | Nezařazené

V dalším díle našeho seriálu se seznámíme s Nadací Open Society Fund Praha. Tato nadace funguje již 20 let a má za sebou řadu úspěchů. Naši nabídku k rozhovoru přijal Robert Basch, výkonný ředitel Nadace OSF Praha.

Mohl byste ve stručnosti představit vaši nadaci?

Posláním Nadace Open Society Fund je budovat tolerantní a otevřenou společnost, jejíž vláda se zodpovídá svým občanům a je otevřená pro spolupráci. K naplnění tohoto poslání je i po 20 letech naší činnosti stále velmi daleko, ale věřím, že uspějeme.

A v rámci této široké definice se snažíme „hledat díry na trhu“, vstupovat do oblasti, kterým se nikdo nevěnuje a které považujeme pro celkový rozvoj společnosti za klíčové. Je to vidět na tématech, kterým se věnujeme a která nejsou zrovna „sexy“ pro většinovou společnost.

A naším cílem je pak v daných oblastech prosazovat systémové změny. Způsob práce, volba témat a s tím související profilace je to, co nás odlišuje od ostatních nadací.

Na čem konkrétně pracujete?

Jako nadace máme hlavně grantové programy. V oblasti lidských práv se snažíme bojovat proti diskriminaci v oblasti vzdělávání a rovných příležitostí, další program je zaměřený na posilování průzračnosti, otevřenosti a efektivnosti veřejné zprávy a vymahatelnost práva.

V loňském roce jsme založili Fond Otakara Motejla, jehož cílem hlavním cílem je z českých zdrojů zajistit dlouhodobě udržitelné financování aktivit přispívajících k rozvoji právního státu a k vytváření transparentního a nekorupčního prostředí v České republice.

Jinými slovy, aby tyto aktivity nebyly dlouhodobě závislé na financích pocházejících ze sítě OSF či ze stále se tenčících dotačních programů MV ČR. Jedním z našich velkých operačních projektů je projekt nášstát.cz a na něj navázané aktivity v oblasti otevřených dat.

Myslím si, že se nám daří propojovat různé hráče na tomto poli, díky čemuž se zvyšuje jejich síla a dopad jejich projektů, zároveň se tak omezí i to, aby na stejné věci pracovaly nezávisle na sobě různé týmy. Projekt ze zcela jiného soudku je tzv. ŠIKK, tedy Školská inkluzivní koncepce kraje.

Jedná se o pilotní projekt, jehož clem je pomoci vybraným krajům změnit vzdělávací koncepci tak, aby nebyl segregační. A segregační nejen z pohledu etnicity, ale třeba i vůči dětem se zdravotním znevýhodněním.

Kdy byla Vaše nadace založena?

Nadace byla založena, jako součást mezinárodní sítě nadací Open Society Foundations, v roce 1992 a do dnešního dne poskytla v České republice více než 9500 grantů, které v součtu znamenají více než 1,6 miliardy korun. Na podzim letošního roku pak plánujeme drobné oslavy našich dvacetin.

Jakých jste dosáhli ve své práci úspěchů?

Těch úspěchů je celá řada. Stáli jsme u zrodu několika organizací, které ve své oblasti dodnes působí a to již bez jakékoli naší podpory. Podařilo se nám do České republiky přinést a otevřít mnoho témat, jako například paliativní péče, před tuším 11 lety jsme přinesli slovo watchdog, rozjeli jsme alternativní vzdělávací projekt Step by Step.

Velmi úspěšný byl projekt realizovaný ve spolupráci s Mezinárodním institutem marketingu, komunikace a podnikání nazvaný Komunikující město, který posiloval otevřenost veřejné správy a propagoval lepší komunikaci mezi občany a institucemi. Úspěšnou iniciativou Nadace OSF byl také program Brána muzea otevřená, který podpořil modelové příklady spolupráce muzeí a místních komunit.

Jaké máte plány do budoucna?

Náš hlavní dlouhodobý plán je naplnit naše poslání. A co se blízké budoucnosti týká? Udělat z Fondu Otakara Motejla silnou značku, která bude mít významné a dlouhodobé partnery na straně českých podnikatelů. To nám umožní zajistit dlouhodobě udržitelné financování pro české „watchdogy“.

Co vám nejvíce komplikuje práci?

Neochota veřejné správy spolupracovat. Neochota a neschopnost většiny lidí působících ve veřejné správě přijímat konstruktivní kritiku.

Kolik lidí pracuje pro vaši nadaci?

To číslo se pohybuje mezi 15 až 20 lidmi včetně externích spolupracovníků. Podotýkám, že ne všechno jsou plné úvazky.

Odkud získáváte finance na provoz?

Nejvíce prostředků máme z mezinárodní sítě Open Society Foundations, dále pak od soukromých dárců. Tento bychom rádi výrazně zvýšili.