Co pro nás znamená být Romy

| Blog | Nezařazené

Co pro nás znamená být Romy

Nejen o tomto tématu diskutovala skupinka mladých romských studentů na červnovém setkání v Praze. V rámci projektu byla podepsána petice na podporu vysílání romského magazínu „Romaňi luma“ neboli „Romský svět“, který je vysílán ve velmi nelukrativním čase, a to v neděli v 6 ráno. Na mezinárodním romském festivalu Khamoro se sebíralo kolem 600 podpisů, což je velký úspěch.

Rovněž padl návrh na vznik nového, čistě romského média vysílaného na kanálu youtube.com, které by podpořilo národní hrdost Romů. Studenti středních a vysokých škol se v několika workshopech snažili zodpovědět otázku romské identity a pojmenovat problémy, se kterými se v průběhu svého vzdělávání často setkávají. Dalšími tématy jednotlivých seminářů byl aktivismus, média a pozitivní romské vzory, vzdělávání, stáže, praxe a kurzy.

Romští studenti oborů právo, medicína, informatika či ekonomika se svěřili se svými zkušenostmi rasové diskriminace, se kterou se za dobu svého studia setkali. Přiznali, že ačkoliv se cítí být Romy, dodržují tradice, ovládají romský jazyk a scházejí se se svými lidmi, mají strach se na škole otevřeně přihlásit k romské etnicitě, právě z důvodu nepřijetí majoritní společností.

Na základě pražského setkání romských studentů byla vytvořena facebooková skupina, ve které se dozvíte veškeré potřebné informace ohledně dalších aktivit a pořádaných akcí. Pokud máte zájem, určitě se k nám připojte. Dozvíte se zajímavé informace o aktuálních nabídkách stáží.

FB stránka: Setkání romských studentů 2012

Kontakt na Koordinátorku romských aktivit: magdalena.karvayova@osf.cz