Měníme budoucnost mladých Romů

| Aktuality | Vzdělání dětí a mladých lidí

Nejjistější způsob, jak zlepšit svou budoucnost, je jít studovat. Proto pomáháme romským studentům, aby se jejich velký sen o lepším životě splnil.

S pomocí podnikatele Jana Barty jsme v loňském školním roce podpořili čtyři studenty, z nichž jeden se už finančně osamostatnil a třem dalším bude stipendium pokračovat i letos. Kromě Jana Barty podpoří letos stipendia také Nadace Albatros a Karel Janeček, díky kterým můžeme podpořit šest nově začínajících studentů.

Studenti nedostávají pouze finanční prostředky. Podporuje je dalšími aktivitami, mimo jiné víkendovým setkáním, zapojením do činnosti nadace a především prostřednictvím mentorů. Mentoři jsou odborníci z oborů, které si studenti vybrali za svůj, a dobrovolnicky studentům pomáhají. Scházejí se s nimi jednou či dvakrát měsíčně, probírají se studenty výběr předmětů, pomáhají jim zorientovat se v univerzitním studijním systému a v novém životním prostředí velkých měst, řeší jejich studijní výsledky a radí, jak naplnit osobní cíle, které si studenti stanovili.

Se stipendiem jsou spojené povinnosti, které musí studenti během akademického roku splnit. Nad rámec svého studia jsou povinni vybrat si jazykový kurz a absolvovat ho s dobrým výsledkem. K tomu musí opracovat 100 dobrovolnických hodin pro nevládní organizaci, kterou si vyberou. Navíc ke splnění požadavků stipendia je nutné absolvovat praxi ve firmě či organizaci související s oborem studia.

Romští studenti si vedou velmi dobře. Například Adriana Trejtnarová, která pochází z Broumova, studuje v Praze Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity. Získala stáž na Kanadském velvyslanectví, píše blogy a je vzorem pro ostatní mladé lidi ve své komunitě: „To, že jsem měla možnost být stážistkou na Kanadském velvyslanectví, vidím jako velké pozitivum nejen sama pro sebe, ale především pro mé vrstevníky a mladší kamarády. Pocházím z malého města, a když se v našem městě rozneslo, že jsem na postu stážistky na Kanadském velvyslanectví, spustila se velmi krásná reakce ze strany Romů, kdy mi blahopřáli a svým dětem říkali “vidíš, musíš se učit jako Adina“ v tom jsem viděla velký přínos do všedních dnů těchto lidiček, kteří jsou ve většině případu na úřadech práce. V tu chvíli jsem cítila, že si uvědomili, že mít vzdělání je dobrý směr.”

Adrianě a ostatním studentům a studentkám držíme palce a děkujeme všem, kteří se na úspěchu stipendijního programu podílejí!

Colage_studentu_mini_verze