Má dát Štrasburk ministru školství pokoj?

| Blog | Nezařazené

Ve čtvrtek 2. října projednal poslanecký výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu novelu školského zákona, která má nově upravit přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. V souvislosti s projednáváním novely se otevřela diskuse o rozsudku D.H. a ostatní vs. Česká republika a existenci praktických (bývalých zvláštních) škol. Podle ministra školství Marcela Chládka byl Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vůči České republice nespravedlivý a zvýhodňování určité skupiny dětí se může podle ministra obrátit proti nim samotným. Paní poslankyně Vlasta Bohdalová vyslovila přání, „aby nám Štrasburk dal pokoj“ a podle jejího názoru bychom měli být „pyšní na výchovu dětí v praktických školách“.

Varování před zvýhodňováním romských žáků a pýcha na systém praktických škol za situace, kdy dochází k diskriminaci, segregování a omezování jejich rovného přístupu ke vzdělávání, jsou naprosto nepřijatelné.

Vyjádření ministra školství Chládka a poslankyně Bohdalové přicházejí pouhý týden poté, co Evropská komise zahájila řízení pro porušení povinnosti právě z důvodu diskriminace romských žáků ve školství. Zahájení řízení poukazuje na stále trvající problém v naplňování rovných příležitostí ke vzdělávání, s nímž se Česká republika nebyla schopna vypořádat ani sedm let po rozsudku D.H. V reakci na rozhodnutí Evropské komise vydalo ministerstvo školství prohlášení, podle něhož věnuje tomuto tématu mimořádnou pozornost. Slova ministra Chládka jsou v jasném rozporu s předchozím prohlášením jeho úřadu.

Evropská komise se zahájením řízení pro porušení povinnosti stala další institucí, která poukazuje na problém nenaplňování rovných příležitosti ve vzdělávání v ČR. Navázala na rozsudek D.H., šetření České školní inspekce, Veřejného ochránce práv a mnoho studií nevládních organízací potvrzujících nedostatky v českém školství.