Vyhlásili jsme výzvu Otevřená radnice 2015

| Aktuality | Fond Otakara Motejla

Cílem výzvy je podpořit organizace, iniciativy a jednotlivce aktivní na regionální úrovni, kteří řeší lokální kauzy nebo problémy, sledují práci obecních úřadů, komunálních firem, apod. a také podpora aktivit motivující k větší občanské angažovanosti.

Podpořeny budou projekty přispívající k větší otevřenosti radnice vůči občanům, zlepšující přístup občanů k informacím a zvyšují povědomí občanů o jejich právech a možnostech a motivují je k zapojení do veřejného života. Uzávěrka pro podávání žádostí je 6. června.

Více informací…