Podpora romských vysokoškolských studentů a studentek

| Aktuality | Stipendia

Podpoříme vybrané romské vysokoškolské studenty a studentky v jejich studijním, profesním i osobním rozvoji. Poskytnutí stipendia si klade za cíl pomoci úspěšnému absolvování vysokoškolského studia a následnému vstupu na trh práce. Úspěšný vstup mladých Romů na trh práce je očekávaným dlouhodobým výstupem stipendijní podpory.

Více informací o výzvě Podpora romských studentů a studentek

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance