Již známe výsledky grantového kola Nadačního Fondu Hyundai pro rok 2015

| Aktuality | Nadační fond Hyundai

Již jste někdy zažili kosení luk či komunitním moštování? Jsou to akce, při kterých se sejdou místní i přespolní nejen proto, aby posekali louky či si vlastnoručně vyrobili mošt, ale také se potkali se sousedy a přáteli, které oživování starých tradic zajímá. Moštování v Ostravici, za kterým stojí občanské sdružení Obnova řemesel v Beskydech, je jedním z projektů podpořených v letošním roce z Nadačního Fondu Hyundai. V poslední celkové výzvě pro rok 2015 bylo podpořeno 15 projektů celkovou částkou 1 231 587 korun. Mezi další podpořené aktivity patří například obnova drobných tůní, o které se stará rožnovský ČSOP Salamandr anebo sběr odpadků u přístupových cest na Lysou horu v Beskydech. Sledujte webové stránky realizátorů projektů, ať vám neunikne moštování na Ostravici či jiná zajímavá akce v Beskydech.

A jaké projekty byly letos z Nadačního Fondu Hyundai podpořeny?

1/ ČSOP SALAMANDR
Název projektu: Voda v krajině Beskyd
Podpořeno částkou 155 000Kč

Cílem projektu je zachránit některé podmáčené lokality, obnovit drobné tůně se zapojením dobrovolníků a studentů škol a tím rozvíjet v lidech a společnosti vztah k přírodě a krajině.

2/ Obec Bystřice
Název projektu: Krajina Mikroregionu Bystřice-Vendryně-Nýdek očima mladé generace
Podpořeno částkou 117 000 Kč

Žáci místních škol se zapojí do fotodokumentace různých forem krajiny, jež bude dále odborně zpracována jako výukový materiál pro školy a bude tak sloužit jako námět pro možné formy nápravy poničeného životního prostředí Mikroregionu.

3/ Sdružení polské mládeže v České republice
Název projektu: Hudební zkušebna klubu „Dziupla“
Podpořeno částkou 25 000 Kč

Projekt cílí na mladé začínající hudebníky a regionální hudební skupiny, které nabídne veřejnou hudební zkušebnu v místním mládežnickém klubu v Českém Těšíně. Životaschopnost projektu bude zajištěna úhradou nákladů za provoz, které budou dále investovány do dalších aktivit sdružení.

4/ Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM ČR
Název projektu: Čistá Lysá
Podpořeno částkou 30 000 Kč

Mladí turisté z Asociace turistických oddílů mládeže, vyčistí od odpadků 2x ročně přístupové cesty na Lysou horu v Beskydech.

5/ Obnova řemesel v Beskydech
Název projektu: Moštování
Podpořeno částkou 37 030 Kč

Spolu s kluby rodičů a místní základní školou bude v Ostravici uspořádána komunitní akce, která má za cíl oživovat dříve běžné činnosti, tj. výrobu moštů. Místní lidé se tak setkají u moštovače, vyrobí si vlastnoručně mošt, doví se o významu jabloní v zahradách a pestrému využití jablek jak v kuchyni, tak v podobě zdraví prospěšnému léku.

6/ ČSOP SALAMANDR
Název projektu: Fenomén Morávka v ohrožení
Podpořeno částkou 118 000 Kč

Cílem projektu je poukázat netradiční cestou na negativní lidské projevy v okolí unikátní řeky Morávky.
Žáci škol budou fotograficky dokumentovat okolí řeky, komiksové plakáty budou informovat veřejnost o jedinečnosti řeky. Do debaty o zvýšené ochraně okolí řeky budou vedeny rozhovory se starosty dotčených obcí.

Chrastal-Nadacni Fond Hyunday

7/ Trianon o.s.
Název projektu: Technika je hra
Podpořeno částkou 48 000 Kč

Projekt nabídne dětem a mládeži environmentální vzdělávání v inovativní podobě a to prostřednictvím aplikace nových technologií.

8/ Myslivecké sdružení Nošovice – Lhoty, o.s.
Název projektu: Přírodní ochranná bariéra proti vbíhání zvěře na komunikace v Nošovicích a okolí
Podpořeno částkou 129 845 Kč

Vzhledem k častým střetům se zvěří je záměrem projektu vybudovat přírodní bariéru keřů v oblasti průmyslové zóny Nošovice, která by Braila zvěři vběhnout na komunikaci, stejně jako umožnila svou propustností vyběhnout z vozovky ven.

9/ Purpura o.s.
Název projektu: Ke hvězdám
Podpořeno částkou 131 000 Kč

Snahou projektu je vytvořit uměleckou galerii pro umělce s autismem nebo jiným dušením či mentálním onemocněním v části depozitáře muzea Tatra v Kopřivnici

10/ Občanské sdružení ADRA
Název projektu: Dobrovolníci v domácnostech seniorů
Podpořeno částkou 40 202 Kč

Desíti osamělým seniorům, doporučenými pracovníky sociálního odboru Magistrátu Frýdek-Místek, budou v domácnostech dělat společnost proškolení dobrovolníci.

11/ Občanské sdružení Vlaský
Název projektu: Areál Domu přírody Beskyd – strategie, udržitelnost, soběstačnost
Podpořeno částkou 159 650 Kč

Areál Domu přírody Beskyd má plnit v lokalitě Morávka roli zážitkového průvodce světem přírody a pozitivně působit v rámci environmentálního vzdělání na veřejnost. Pro zajištění udržitelnosti jeho funkce a poslání bude občanské sdružení zpracovávat strategický plán se zapojením místní i širší komunity.

12/ Obnova řemesel v Beskydech
Název projektu: Dobrovolníci pro OBŘEB
Podpořeno částkou 9 860 Kč

Minulý rok občanské sdružení mapovalo výskyt suchých kamenných zdí a zanášelo fotografie a GPS souřadnice do mapy. Nyní budou dobrovolníci z vyznačených bodů vytvářet trasy, jejichž dostupnost a náročnost ověří přímo v terénu

13/ Farnost Dobratice
Název projektu: 150 let vzájemné spolupráce a jak dál?
Podpořeno částkou 100 000 Kč

Kostel v Dobraticích byl postaven před 150 lety. Při této příležitosti bude farnost usilovat o posílení angažovanosti místních lidí a zapojení širšího okruhu dobrovolníků různými společenskými, kulturními či brigádnickými aktivitami.

14/ Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku
Název projektu: Klub U skalického draka
Podpořeno částkou 91 000 Kč

Dobrovolníci z řad přilehlých farností, mládeže a veřejnosti se zaslouží o zvelebení prostor klubovny farnosti ve Skalici. Pracovníci budou navíc seznámeni s historií Skalice a jejími kulturními památkami.

15/ Obec Janovice
Název projektu: Mlha
Podpořeno částkou 40 000 Kč

Obec se dlouhodobě potýká se zhoršením kvality ovzduší v topné sezóně. Masivní informační kampaní, společenským tlakem a odbornou pomocí si obec klade za cíl přesvědčit domácnosti k ekologičtější formě vytápění.