Které úřady si účtují největší poplatky za poskytnuté informace?

| Aktuality | Fond Otakara Motejla

Až 50 Kč za jednu A4 nebo 800 Kč za hodinu vyhledávání. Jak odhalil unikátní průzkum Informace za zlato, za poskytnutí informacích na některých úřadech občan zaplatí tučnou sumu. Průzkum, který provedlo Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí, prověřil informační ceníky 6580 úřadů – obecních i krajských.  Jejich srovnání najdete na stránkách www.infozazlato.cz.

Sdružení provedlo kontrolu u 6580 subjektů, které mají povinnost sazebník úhrad za poskytování informací zveřejnit na svém webu. Z tohoto počtu zveřejňuje sazebník pouze 1658 subjektů. Realizátory průzkumu překvapil rozptyl nákladů, které u některých subjektů výrazně převyšují ceny, za které nabízejí služby tisku a kopírování podnikatelé. To je zvlášť zarážející, když si uvědomíme, že povinné subjekty nesmějí na poskytování informací vydělávat.

Náš kolega Jiří Knitl, manažer Fondu Otakara Motejla, který projekt podpořil, věří, že srovnání sazebníků povede ke změně přístupu: “Data mají největší hodnotu ve chvíli, kdy je můžeme porovnat mezi sebou. Výzkum odhalil, že někde by si za poskytnutí několika A4 chtěli nejspíš rovnou pořídit novou tiskárnu. Snad se společně podaří jejich přístup změnit.”

Povinné subjekty přitom za informace poplatek žádat nemusejí, jsou pouze oprávněny žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Mohou také žádat za mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Přestože podle Infozákona mají subjekty povinnost sazebník zveřejnit, například většina obcí v současné chvíli žádný nemá. V takovém případě se ovšem vystavují následku v podobě ztráty práva na úhradu.

I Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti považuje přístup subjektů za nepřijatelný: „Na poradnu Otevřené společnosti Otevrete.cz se často obracejí občané, po kterých úřad požadoval nepřiměřenou úhradu. Přemrštěné částky v sazebnících fakticky znemožňují realizaci práva občanů na informace. Za ideální považujeme, když subjekty zveřejní sazebník, ale informace dle možností a do určitého rozsahu poskytují bezplatně.“

Realizátor projektu provedl mravenčí práci a získal data, která je třeba dále analyzovat a řešit jejich příčinu. Pro konzultaci Vašich závěrů nad zjištěnými daty doporučuje komunikaci s experty na otevřenou společnost a zákon 106/1999 Sb. např.:

Oldřich Kužílek (Otevřená společnost, o. p. s.) – kuzilek@otevrete.cz
Adam Rut (Otevřená společnost, o. p. s.) – adam.rut@osops.cz
Jiří Knitl (Fond Otakara Motejla) – jiri.knitl@motejl.cz