Pomůže sběr citlivých dat spravedlivějšímu vzdělávání?

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Může sběr údajů, jakými jsou data o etnickém původu dětí či typu jejich zdravotního postižení, zlepšit rovné příležitosti a spravedlnost v českém školství? A jak tato citlivá data sbírat a následně analyzovat? Nad těmito a dalšími otázkami budou diskutovat účastníci a účastnice konference „Sběrem dat ke spravedlivému vzdělávání”, kterou uspořádal Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a Nadace Open Society Fund Praha ve středu 21. října 2015 od 9:00 hod. v Hrzánském paláci v Praze.

„Školství a vzdělávání patří k oblastem, ve kterých přetrvávají vysoké vzdělanostní nerovnosti. Ve svém důsledku jsou to právě statistická data, která mohou podat více méně skutečný obraz o rozsahu diskriminačního jednání v dané společnosti. Mohou sloužit jako argumentační nástroj pro zdůvodnění přijímaných legislativních změn či různých programů, jež mají podporovat znevýhodněné skupiny,“ říká ministr Dienstbier.

Na konferenci vystoupí ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, socioložka z Kanceláře veřejného ochránce práv Marína Urbániková, zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Tomáš Jelen, či přední odbornice na nerovnosti ve vzdělávání z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Jana Straková. Konference se zúčastní také zahraniční hosté. Příspěvek Debbie Weekes-Bernard se zaměří na fungování sběru dat o rovných příležitostech ve Velké Británii, Maimuna Abdullahi představí pohled znevýhodněných skupin ve Švédsku; z perspektivy evropské instituce promluví zástupce Agentury EU pro základní lidská práva Jaroslav Kling.

Data o rovných příležitostech jsou zásadní pro vytváření politik ve školství. Pokud nedokážeme měřit, jak se kterým znevýhodněným skupinám daří a sledovat trendy, můžeme na to těžko reagovat. Sběr dat je tak klíčový pro boj s diskriminací a segregací,” říká Robert Basch, výkonný ředitel Nadace OSF.

Konference je součástí konzultačního procesu pro vytváření indikátorů pro monitoring Strategie romské integrace do roku 2020.

V případě dalších otázek kontaktujte:

Štěpán Vidím Drahokoupil, Nadace OSF: stepan.drahokoupil@osf.cz, 602 297 268

David Beňák, Sekce pro lidská práva Úřadu vlády: benak.david@vlada.cz, 725 001 914