Ohrožené děti navštěvující školky jsou ve škole úspěšnější

| Aktuality | Vzdělání dětí a mladých lidí

Je dobře zdokumentováno, že investice do kvalitních programů včasné péče pro všechny děti, a to zejména ty, které jsou nejvíce znevýhodněné, podporují rovnost a sociální začleňováni. Tím, že podporují dovednosti, které děti budou ve svém životě potřebovat k dosažení úspěchů ve škole a později i v zaměstnání, stimulují investice do kvalitních programů včasné péče rovněž ekonomický potenciál. Abychom podpořili posílení včasné péče v České republice, uspořádali jsme dvoudenní konferenci ZAČÍT VČAS ZNAMENÁ ZAČÍT DOBŘE II. určenou zástupcům státních orgánů zodpovědných za politiku vzdělávání a odborníkům z praxe, kteří pracují s malými dětmi a rodinami. Konference zohlednila i diskusi kolem nového školského zákona a prostřednictvím zahraničních odborníků seznámila účastníky s úspěšnými modely poskytování včasné péče v zahraničí.

Na konferenci jsme rovněž představili studii Začleňování romských dětí předškolního věku v ČR, která vznikla za podpory Open Society Foundations, Romského vzdělávacího fondu a UNICEF. Studie poskytuje komplexní přehled o vzdělávání dětí předškolního věku a zásadách politiky, které mají dopad na malé romské děti v České republice.

Prezentace z konference:

Early Childhood Development, Equity and Inclusion
Hirokazu Yoshikawa, New York University

Quality framework on early childhood education and care (ECEC)
Viktoria Bolla, European Commission

Launch of the ‘Special Report on Roma Inclusion in Early Childhood Education and Care’
Arthur Ivatts

The UK early childhood system
Dr Eva Lloyd

Preschool education in Georgia – Policy and expectations
Natia Jokhadze

The Hungarian experience investing in the early years of children-_investing_in_the_early_years_of_children
Szilvia Pallaghy

Preschool education in Republic of Serbia
Milena Mihajlović

Special Report on Roma Inclusion in Early Childhood Education and Care – Czech Republic Zpráva o začleňování romských dětí předškolního věku
David Greger

Jak vypadá včasná péče o romské děti v České Republice?
Karel Čada

Katalog podpůrných opatření: Kontext sociálního znevýhodnění
Tomáš Habart

Studie proveditelnosti: Povinná školka x nárok na školku

Program konference

3