Začleňování romských dětí předškolního věku v ČR

Tato zpráva o předškolním vzdělávání a včasné péči o romské děti v České republice se svým přístupem poněkud odlišuje od předchozích zpráv a studií začleňování romských dětí předškolního věku (RECI+). Vznik této zprávy iniciovaly a finančně podpořily Open Society Foundations (Early Childhood Program), Romský vzdělávací fond a UNICEF. Zpracováním podkladových materiálů byl pověřen Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze. Zpráva je určena na podporu příslušných orgánů v jejich snahách o zajištění nekomplikovaného, nesegregovaného a rovného přístupu všech romských dětí ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a péči. Jde o český překlad studie.

Anglická verze zprávy ke stažení (Original English version)