Rok k nezaplacení

  • Rok vydání: 2015
  • Organizace: Nadace Open Society Fund Praha a Pioneer Investments
  • Publikace ke stažení:

Brožura shrnuje zkušenosti a zážitky absolventů programu zahraničních středoškolských stipendií.

V rámci tohoto programu nadace od roku 1993 uděluje českým středoškolákům a středoškolačkám roční stipendia na prestižní střední školy ve Velké Británii a v Americe, která přinášejí mladým lidem nejen přístup ke kvalitnímu vzdělání, ale především rozhled a cenné zkušenosti z mezinárodního prostředí.

Stipendium již získalo více než 274 českých studentů. Mnozí z nich byli následně přijati na prestižní zahraniční univerzity, jako je London School of Economics, Oxford, Cambridge, Princeton či Harvard University. Již 14 absolventů studovalo či studuje na Univerzitě v Oxfordu.