Příručka datové žurnalistiky 2. vydání

Když jsme na podzim roku 2013 vydávali první českou edici The Data Journalism Handbook, byla tu datová žurnalistika málo probádanou oblastí, do které se systematicky vydávalo jen pár nad- šenců. O dva roky později se situace nijak dramaticky nezměnila. Skoro jako by si české newsroomy datová žurnalistika přitahovala, ale moc si s ní neporozuměly. Občas se pustí do dobrodružství, ze kterých zbyde pár zajímavých obrázků, ale na soustavnou a dlouhodobou práci to nevypadá.

Po vydání první edice nás příjemně překvapil zájem univerzit a studentů a to nejen ze žurnalistických kateder. Rozvíjení datové  gramotnosti vní- máme jako nesmírně důležitý úkol. Mladé talenty, které se nebojí příkazové řádky jako čert kříže, podporujeme třeba speciálním oceněním v soutěži Novinářská cena, kterou pořádá Nadace OSF nebo praktickými workshopy, které ve spolupráci s českým Googlem realizujeme na českých katedrách žurnalistiky v Praze, v Brně a v Olomouci.

Příručka, kterou právě čtete, stejně dobře poslouží také novinářským matadorům. Nabízí různorodý pohled na způsoby práce s daty a možnosti jejich využití v novinářské praxi. Z původní publikace, která
je společným dílem desítek novinářů i datových nadšenců z celého světa, jsme vybrali nejpřínosnější pasáže a opatřili je českým kontextem.