Nadace OSF ve spolupráci s Googlem podpoří mladé novináře a rozvoj datové žurnalistiky v Česku

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Nadace Open Society Fund Praha a společnost Google Česká republika vyhlašují společný vzdělávácí projekt na podporu mladých datových novinářů a novinářek – Data mění žurnalistiku. V rámci projektu uspořádají na třech českých univerzitách v Praze, v Brně a v Olomouci sérii přednášek a workshopů zaměřenou na datovou žurnalistiku, práci s daty, jejich získávání a následné zpracování zajímavých příběhů, které se v datech skrývají. Studentům budou přednášet čeští i zahraniční odborníci a novináři.

„Přestože je datová žurnalistika současným trendem světových newsroomů, v českých redakcích si teprve prošlapává cestičku. Získávání a analýza dat je totiž finančně i časově náročným procesem, který si média mohou jen zřídka kdy dovolit,“ říká ředitel pořádající Nadace Open Society Fund Praha Robert Basch.

Projekt Data mění žurnalistiku má za cíl přiblížit tento fenomén českým novinářům, studentům i dalším zájemcům, představit způsoby, metody a dostupné nástroje, kterými si můžou svou práci ulehčit, zjednodušit a zároveň vytvořit úplně novou, zajímavou realitu. Součástí projektu je série vzdělávacích seminářů, které proběhnou na partnerských školách koncem letošního a v první polovině příštího semestru.

„Datovou žurnalistiku považuji za žurnalistickou specializaci budoucnosti, která bude stále více odlišovat profesionální žurnalistiku od té amatérské. Díky internetu si stále více lidí myslí, že novinářem může být každý, stačí si založit vlastní web, na který začnete psát. Omyl. Problémem současnosti je mimo jiné obrovské množství dat v oběhu. Má-li žurnalistická profese i v současných rychle se měnících podmínkách nabízet poučenou interpretaci dění a světa kolem, je datová žurnalistika cestou, která v tom může velmi pomoci,“ souhlasí Petr Orság, vedoucí Katedry žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci.

V rámci projektu Data mění žurnalistiku bude vyhlášen již 3. ročník Ceny Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky, pořádané v rámci soutěže Novinářská cena, ve které mohou soutěžit studenti a mladí lidé do 30 let, kteří mají zajímavý nápad na datový projekt a nebojí se ho realizovat. „Těší nás, že Novinářská cena dává prostor i mladým talentům, kteří se zaměřují na nové trendy datové žurnalistiky a hledají v otevřených datech nové souvislosti přínosné pro veřejnost,“ uvedla Martina Joneková, PR manažerka, Google.

Krom finanční ceny je ve hře odborná pomoc redaktorů Českého rozhlasu, kteří pomohou vítězný projekt realizovat. Své nápady na projekty mohou zájemci přihlašovat od 1. prosince na stránkách www.novinarskacena.cz. Uzávěrka soutěže je 1. únoru 2016. Přihlášené projekty bude hodnotit čtyřčlenná porota složená z datových novinářů a novinářek.

„Zkušenost s prací na projektu je pro mnohé zaměstnavatele při pohovorech zásadní. Účast v soutěži pro mne byla dobrou příležitostí, jak tuto zkušenost získat. Připravit reálný návrh na projekt, získat data z veřejných zdrojů a najít si čas na vypracování byla výzva, ale spolupráce se zkušenými a schopnými novináři za to určitě stála. A ten pocit, když se projekt úspěšně rodí, také,“ říká Petra Paříková, vítězka loňské české Ceny Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky.

V rámci vzdělávacího projektu je nejen studentům, ale všem zájemcům o datovou žurnalistiku a další nové trendy v žurnalistice představena aktualizovaná verze Příručky datové žurnalistiky. Volně dostupný PDF formát si můžete stáhnout zde:

The Data Journalism Handbook je fenomén. Česká verze přibližuje datovou žurnalistiku všem těm, kteří se nebojí hledat jehlu v kupce sena. Příručka nabízí různorodý pohled na způsoby práce s daty a možnosti jejich využití. Z publikace, která je společným dílem desítek novinářů i datových nadšenců z celého světa, jsme vybrali nejpřínosnější pasáže a opatřili je českým kontextem,“ vysvětluje ředitel Nadace OSF Robert Basch.

Projekt datové žurnalistiky kromě České republiky současně probíhá ve spolupráci se společností Google také na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. Regionálními partnery jsou Nádacia otvorenej spoločnosti na Slovensku, The Center for Independent Journalism v Rumunsku a Atlatszo v Maďarsku.

***

Další podpůrné citace:

Petr Kočí – Samizdat

Drtivá většina novinářů stále používá počítač jako psací stroj rozšířený o možnost posílat poštu a prohlížet si web. Je to škoda, počítače připojené k internetu toho umí mnohem víc. Strojové zpracování informací může být užitečné ve všech fázích redakčního procesu: při objevování nových témat a získávání informací, ve snaze o jejich pochopení a zasazení do kontextu i při závěrečném přemýšlení, jak zjištěné srozumitelně a poutavě odvyprávět čtenářům, například prostřednictvím interaktivní vizualizace. Snad ještě víc než pro jiné profese platí pro novináře rčení „programujte, nebo budete naprogramováni“.

Jakub Fiala – tajemník Nových médií

Datová žurnalistika není už jen doplněk tradičního obsahu periodik. Zahraniční média jasně ukazují, že její důležitost nelze podceňovat. Výuce datové žurnalistiky je zapotřebí se věnovat a kultivovat vztah studentů k ní, aby uměli nejen efektivně pracovat s potřebnými nástroji, ale i kriticky číst ve zdrojích a prohlédli případnou manipulaci s daty.

Seznam škol zapojených do vzdělávacího projektu

  • Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií a žurnalistiky MU Brno
  • Filozofická fakulta, Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky UP Olomouc
  • Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, KU Praha

Cena pro mladé talenty datové žurnalistiky

Cena Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky je určena studentům a mladým lidem do 30 let, kteří se přihlásí se zajímavým nápadem, jak využít a zanalyzovat veřejná data a najít v nich nové souvislosti, jež unikají každodennímu zpravodajství a jež jsou důležité a přínosné pro veřejnost. Do soutěže se hlásí jednotlivec či neformální tým s projektovým záměrem (či projektem již rozpracovaným, ale ne hotovým). Vítěz v této kategorii získá nejen finanční odměnu, ale i odbornou pomoc redaktorů Českého rozhlasu, v jejíž spolupráci vítěz projekt dokončí a uveřejní. Cena není určena pro profesionální praktikující novináře a organizace.

Kontakt:

Lucie Laštíková Koordinátorka komunikace a soutěže Novinářská cena

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

m: +420 721 746 273

e: lucie.lastikova@osf.cz