Mateřské školy pomohou znevýhodněným dětem více než přípravné třídy

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Ve čtvrtek 3. 12. bude školský výbor PSP ČR projednávat novelu školského zákona, která navrhuje zavedení povinného roku předškolního vzdělávání. Nadace OSF by ráda svým stanoviskem podpořila zavedení povinného roku předškolního vzdělávání a také upozornila na možné riziko plnění této povinnosti v přípravných třídách.

Nadace Open Society Fund Praha podporuje návrh na zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání. Nadace OSF vnímá tento krok jako inkluzivní opatření, které podpoří ohrožené skupiny dětí a rodičů, pomůže snížit nerovnosti ve školství a z dlouhodobého hlediska prospěje všem dětem. Z důvodu nebezpečí segregace romských dětí musí být z návrhu vyškrtnuta možnost plnit povinnost předškolního vzdělávání v přípravných třídách.

Všechny děti by měly být vzdělávány přednostně v mateřských školách a ne být již v předškolním věku rozdělovány. Přípravné třídy mají sloužit k vyrovnání jejich vývoje, tedy pro děti s odkladem, ale nikoliv jako náhražka povinné předškolní docházky,” říká Robert Basch, výkonný ředitel Nadace OSF a dodává: “Ze základního školství již víme, že pokud vytvoříme vícekolejný systém, bude vždy docházet k vyčleňování romských dětí mimo mateřské školy, jako v případě základních škol praktických.”

Stanovisko Nadace OSF částečně navazuje na nedávno vydanou zprávu RECI (Roma Early Childhood Inclusion) o předškolní výchově a začleňování romských dětí v České republice. Zpráva byla připravena sítí nadací Open Society Foundations, Romským vzdělávacím fondem a organizací UNICEF. Podle zprávy současný výzkum ukazuje, že “výhody předškolního vzdělávání mají mnohem déle trvající a pozitivní dopad na životní šance těch dětí, které kvalitní předškolní zařízení navštěvují pravidelně od věku 3 let.” Důležitost předškolního vzdělávání potvrzuje i zpráva OECD vydaná v listopadu 2015. Podle ní má vzdělávání dítěte v předškolním věku vliv na zmírňování sociálních nerovností a podporuje celkové lepší výsledky. Ti žáci, kteří v zemích OECD prošli alespoň jedním rokem předškolního vzdělávání, mají z pravidla lepší výsledky, než žáci bez předškolní přípravy. Snížení věku pro povinnou školní docházku je pak podle OECD jedním ze současných trendů politik ve vzdělávání.

Podle zprávy RECI má předškolní příprava klíčovou roli pro romské žáky. “Například 59 % romských školkových dětí ve věku pěti let je schopno rozpoznat deset písmen. U těch, kteří do školky nedocházejí, je to jen pouhých 37 %. Podobné rozdíly najdeme i v ostatních sledovaných kategoriích. Je zajímavé, že tyto rozdíly jsou v neromské populaci jiné. Rozdíly mezi dětmi z většinové populace, navštěvujícími školky a těmi, které jsou doma, nejsou tak značné.”

V porovnání s členskými státy Evropské unie vynakládá Česká republika nedostatečné prostředky na včasnou péči zaměřenou na práci s rodinou a dětmi. Zpráva RECI uvádí, že jsme pod průměrem EU. Ve věkové skupině dětí 0-3 poskytujeme pomoc méně než 10 % dětí, což je hluboko bod Barcelonskými cíli (33 %). Rovněž zaostáváme za ostatními státy EU v docházce dětí ve věku 3 až 6 let do mateřské školy. Z výše zmíněných důvodů podporujeme zavedení povinného ročníku předškolního vzdělávání. Zároveň doporučujeme vyškrtnout možnost tuto povinnost plnit v přípravných třídách.

 Kontakt pro více informací:

Štěpán Drahokoupil, email: stepan.drahokoupil@osf.cz, tel: +420 602 297 268