JAK SE DĚLÁ “JINÁ” VÝZVA?

| Blog | Nezařazené

Když jsme s kolegou Jiřím Knitlem přemýšleli, jak pojmout novou výzvu Fondu Otakara Motejla Otevřená radnice 2015, věděli jsme, že nechceme mít klasické grantové kolo, kdy organizace získají nadační příspěvek, pak pošlou průběžnou a závěrečnou zprávu a je vystaráno. Kromě peněz jsme chtěli organizacím pomoci i s rozvojem a profesionalizací jejich aktivit a co víc, aby si kromě realizace projektu zkusily také něco nového.

Záměrem výzvy bylo motivovat lidi k občanské angažovanosti a řešení problémů či kauz na místní úrovni. Se svými projekty se tak přihlásilo mnoho lokálních a malých organizací, jejichž aktivity nejsou tolik vidět, ale v obecném měřítku dělají tu nejzáslužnější práci – řeší problémy a kauzy, které se týkají jejich města či obce a dělají z nich místo pro lepší život.

Rozhodli jsme se proto využít a technicky vylepšit stávající platformu “burzy projektů” na webu www.motejl.cz a nabídnout prostor kvalitním projektům přihlášeným do výzvy Otevřená radnice 2015. Organizace si tak mohly vyzkoušet realizaci vlastní kampaně, jejíž výtěžek Fond Otakara Motejla zdvojnásobil. Inspirací nám byl program Vpohybu Nadace Vodafone, s jejichž zástupci jsme konzultovali i některé formální náležitosti celého záměru.

Před realizací kampaní jsme pro organizace připravili workshop na míru. Témata si vybíraly zapojené organizace samy, aby jim získané informace byly co nejvíce k užitku. Vzhledem k tomu, že byl začátek léta a na vše jsme měli jen málo času, jsem ráda, že se nám podařilo získat kvalitní školitele – Janu Ecksteinovou z Hithit (crowdfunding) a Honzu Látala z kreativního studia Družina (virální videa a kampaně).

Organizace dále získaly 10 tisíc korun na přípravu a realizaci kampaně (nejčastěji na výrobu krátkého videa, psaní článků, inzerci v tisku a online reklamu), 30 dní na uveřejnění projektu a podporu v podobě propagace kampaně na sociálních sítích a v tisku. Ostatní bylo již na schopnostech každého realizátora. I když byl velkou motivací fakt, že vybrané prostředky Fond Otakara Motejla zdvojnásobil (do hranice 25, respektive 50 tisíc korun podle typu podpory), z výsledků je patrné, že se organizacím velmi vyplatilo investovat svůj čas do přípravy kampaně a zapojit co největší okruh přátel a možných podporovatelů. Nakonec svoji kampaň zrealizovalo 10 organizací v termínu od 10. 8. do 4. 12. 2015 a celkem přispělo téměř 300 lidí částkou převyšující 300 tisíc korun. Stejnou měrou projekty podpořil i Fond Otakara Motejla.

 

Výsledky crowdfundingových kampaní

organizace počet dárců vybráno podpora FOM celkem
Auto*Mat, o. s. 102 60 804 Kč 50 000 Kč 110 804 Kč
NESEHNUTÍ Brno 9 7 540 Kč 7 540 Kč 15 080 Kč
Zelený kruh, o.s. 32 50 910 Kč 50 000 Kč 100 910 Kč
Pražské fórum 20 34 387 Kč 34 387 Kč 68 774 Kč
Žijeme Žďárem 19 52 670 Kč 50 000 Kč 102 670 Kč
Iuridicum Remedium, o.s. 10 15 810 Kč 15 810 Kč 31 620 Kč
Občanské sdružení Písecký svět 7 25 110 Kč 25 000 Kč 50 110 Kč
Krajské protikorupční pracoviště o.p.s. 15 32 500 Kč 32 500 Kč 65 000 Kč
Krkonošská Poradenská a Informační, o.p. s. 20 18 400 Kč 18 400 Kč 36 800 Kč
PLAC, o.s. 61 41 751 Kč 25 000 Kč 66 751 Kč
celkem 295 339 882 Kč 308 637 Kč 648 519 Kč

Vybrané částky představují hrubý výtěžek, který byl pokrácen o 2 % za poplatky poskytovateli online platformy pro darování – Darujme.cz.

Co na crowdfunding říká zástupkyně jedné ze zapojených organizací, Radka Kopáčková ze Zeleného kruhu? „Velice oceňujeme, že jsme dostali příležitost crowdfundingovou kampaň uskutečnit. Doposud jsme s podobným druhem fundraisingu neměli praxi, získali jsme tedy kromě finančních prostředků na realizaci projektu i cenné zkušenosti do budoucna. Významným přínosem pro nás byl i seminář připravený Fondem Otakara Motejla pro příjemce dotace k získání základních znalostí o vedení crowdfundngové kampaně. Poznatky ze semináře jsme při přípravě kampaně hojně využívali.“

A co si odnášíme z realizace takové “jiné” výzvy my? Že chceme podobnou formu podpory zkusit i v dalších programech nadace. Tam, kde to má smysl, tedy u menších grantů zaměřených na lokální organizace či konkrétní projekty s jasným cílem. Také, že je potřeba mít dobře nastavené technické řešení, kde je nutné, aby vše fungovalo a aktualizace informací na webu byly okamžité. No a nakonec, že je jedno, o jakou organizaci nebo projekt jde. Crowdfunding je o komunikaci a aktivizaci sítě lidí i firem kolem vás. Pokud organizace pojme crowdfunding jako výzvu i příležitost zároveň, výsledek je nasnadě.

Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili a na crowdfundingové kampaně přispěli.