Představujeme poroty soutěže Novinářská cena 2015 a solution journalism

| Aktuality | Vše

Příspěvky za rok 2015 zhodnotí Rudolf Hermann, Matúš Kostolný nebo Helena Illnerová 

Nadace Open Society Fund Praha představila jména porotců a porotkyň soutěže Novinářská cena 2015. Necelá čtyřicítka zkušených a vážených osobností napříč společenskovědními obory bude hodnotit příspěvky, které mohou jejich autoři a autorky, redakce i veřejnost přihlašovat do desítky soutěžních kategorií. Uzávěrka pro přihlášení příspěvků je 1. února 2016.

Novinářská cena 2015 ocení nejlepší práce loňského roku v deseti žánrových kategoriích psané, audiovizuální a online žurnalistiky. O vítězi každé kategorie rozhodne čtyřčlenná odborná porota. Seznam všech hodnotitelů a soutěžních kategorií najdete níže a na www.novinarskacena.cz.

V porotách soutěže zasednou také novinářky a novináři i ze zahraničních médií. Členství v porotě letos přijala Eva Čobejová, zástupkyně šéfredaktora časopisu .týždeň, Rudolf Hermann, dlouholetý korespondent Neue Zürcher Zeitung  či korespondent BBC Rob Cameron.

Novinkou letošního ročníku je udělení ceny v kategorii žurnalistiky orientované na řešení společenských otázek. Ve světě známá pod pojmem ”solution journalism“, se zaměřuje na důsledné a kvalitní informování o lidech a řešeních, která reagují na nejrůznější sociální problémy. Samostatná porota bude vybírat příspěvky ze všech kategorií, které splňují kritéria žurnalistiky zaměřené na řešení společenských otázek, napříč žánrovými kategoriemi.

Mezinárodní organizace ASHOKA se celosvětově zabývá podporou a šířením sociálních inovací a letos se připojila k Novinářské ceně. „Etablování žurnalistiky řešení v České republice jako způsobu novinářské práce je jedním z našich dlouhodobých cílů. Posiluje se tím v lidech vědomí, že hybatelem společensky prospěšných změn na místní i globální úrovni může být potenciálně každý z nás,“ říká ředitel Ashoky Česká republika Ondřej Liška.

„Nadace OSF se snaží v rámci Novinářské ceny reflektovat světové trendy v žurnalistice a přinášet je k nám. Svými projekty přispíváme k aktivní občanské společnosti a solution journalism je efektivním způsobem, jak lidi dál inspirovat. Žurnalistika by neměla jen nastolovat problémy, ale také poukazovat na různá řešení a jejich dopad na svět kolem nás,“ uvedl ředitel Nadace Open Society Fund Praha Robert Basch.

Již druhým rokem mohou v Novinářské ceně soutěžit také studenti, a to ve zvláštní Ceně Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky. Své nápady, jak nejlépe zanalyzovat veřejná data a najít v nich nové souvislosti, mohou přihlašovat na www.novinarskacena.cz. Vítězný projekt bude autor nebo autorka realizovat ve spolupráci s redaktory Českého rozhlasu.

Vítězové a vítězky všech kategorií budou slavnostně vyhlášeni v květnu 2016 v Praze. V každé kategorii bude udělena jedna cena spojená s odměnou ve výši 20 000 Kč. Soutěž Novinářská cena pořádá v České republice

Nadace Open Society Fund Praha. Partnery soutěže je český Google, partnery NEWTON Media a.s., Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation a Konrad-Adenauer-Stiftung. Podrobnosti najdete na www.novinarskacena.cz a www.novinarskacena.sk.

Více informací:

Klára Čížková, Nadace Open Society Fund Praha

Tel: 777 891 392 / e-mail: klara.cizkova@osf.cz

Poroty soutěže Novinářská cena 2015

Kategorie psané žurnalistiky

Nejlepší rozhovor
Rudolf Burgr, novinář, odborný asistent a vedoucí Katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy university

Josef Jařab, profesor anglické a americké literatury na Univerzitě Palackého v Olomouci

Alena Pániková, přednášející na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, bývalá ředitelka Nadácie Otvorenej spoločnosti, Bratislava a spoluzakladatelka Novinárskej ceny na Slovensku

Arnošt Wagner, novinář, vedoucí exilového československého televizního vysílání v Kanadě

Nejlepší reportáž
Kateřina Březinová, amerikanistka působící na Metropolitní univerzitě Praha a Univerzitě Karlově, zakládající ředitelka Multikulturního centra Praha

Martin Hála, sinolog a orientalista, spoluzakladatel několika mediálních projektů v Ásii

Rudolf Hermann, dlouholetý korespondent Neue Zürcher Zeitung pro východní a střední Evropu v Praze

Pavel Kosatík, spisovatel a scenárista

Nejlepší komentář
Lukáš Fila, novinář, šéf vydavatelství N Press

Helena Illnerová, fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky

Hana Ripková, výkonná ředitelka Fulbrightovy komise

Jiří Schneider, spolupracovník Prague Security Studies Institute, bývalý 1. náměstek ministra zahraničí

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek
Jan Bureš, hlavní ekonom Poštovní spořitelny, bývalý analytik Českého statistického úřadu

Milan Kruml, specialista vývoje a mediální analytik České televize

Zuzana Petková, zástupkyně šéfredaktora týdeníku TREND a trojnásobná držitelka Novinářské ceny

Milan Šmíd, mediální analytik a publicista, porotce novinářské soutěže Writing for CEE

Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura
Porota této kategorie je společná pro českou a slovenskou soutěž, jména porotců oznámí Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

Kategorie audio-vizuální žurnalistiky

Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse

Rasťo Kužel, výkonný ředitel MEMO 98, mediální expert

Milan Nič, ředitel Institutu pro středoevropskou politiku, bývalý zahraniční redaktor Rádia Svobodná Evropa

Lenka Vochocová, výzkumná a pedagogická pracovnice Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, členka skupiny PolCoRe a zakladatelka spolku Inventura

Nejlepší reportáž

Rob Cameron, korespondent BBC v České republice

Alexej Fulmek, spoluzakladatel deníku SME, generální ředitel vydavatelství Petit Press

Matúš Kostolný, šéfredaktor Denníku N

Dana Schmidt, bývalá dopisovatelka dánského deníku Politiken, freelance novinářka

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek
Alena Červenková, bývalá moderátorka investigativního pořadu Na hraně v České televizi

Lenka Waschková Císařová, odborná asistentka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity

Eva Vozárová, manažerka open data projektů v Aliancii Fair-play

Jiří Voráč, vedoucí Ústavu filmu a audiovizuální kultury Masarykovy univerzity, filmový historik

Kategorie online žurnalistiky

Cena Googlu za inovativní online žurnalistiku
Eva Čobejová, zástupkyně šéfredaktora časopisu .týždeň, bývalá repotérka deníku SME

Petr Herian, zakladatel a předseda představenstva NEWTON Media, a.s.,

Martin Charvát, kreativní ředitel společnosti Konektor

Josef Šlerka, vysokoškolský pedagog, odborník na sociální sítě

Zvláštní ceny

Cena Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky
Jan Cibulka, data žurnalista, zakládající člen sdružení Otevřená GeoInfrastruktura

Adam Javůrek, editor centra zpravodajství Českého rozhlasu

Petr Kočí, datový novinář, spolupracovník Českého rozhlasu

Pavlína Kvapilová, bývalá šéfka Nových médií České televize, zakladatelka facebookové platformy Vaše televize

Česko-slovenská cena veřejnosti
Kategorie nemá samostatnou porotu. Porotci napříč výše zmíněnými kategoriemi nominují příspěvky na tuto cenu a z těchto nominací vybírá Rada soutěže Novinářská cena pětici finalistů. Ti postupují spolu s pěti finalisty ze slovenské soutěže do online hlasování a o výsledném vítězi rozhodují svým hlasem občané ČR a SR.

Cena za regionální žurnalistiku

Porota bude ještě upřesněna s ohledem na pozdější vyhlášení ceny za regionální žurnalistiku.