Aplikace “Moje školy” přináší rodičům souhrnné informace o školách v místě bydliště

| Aktuality | Fond Otakara Motejla

Aplikace Moje školy umožní rodičům vyhledat nejbližší školy ve svém okolí, vzájemně je porovnávat podle velké škály parametrů a díky nim pak vytipovat tu nejvhodnější školu pro své dítě. Jde o neziskový projekt postavený na datech poskytnutých Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR a Českou školní inspekcí. Autoři věří, že získané informace podpoří aktivní úsilí rodičů o zlepšování výuky a prostředí na jejich spádové škole a školám zase poskytnou cennou zpětnou vazbu.

Aplikace zobrazuje veřejně dostupná data o všech mateřských, základních a středních školách v České republice. Rodiče si ve vyhledávači zadají lokalitu, která je zajímá a pak již jen srovnávají dostupné údaje, například jaké cizí jazyky škola nabízí, kolik pedagogických specialistů (školní psycholog, asistent pedagoga či výchovný poradce apod.) ve škole působí či zda škola používá pro komunikaci s rodiči email či stále jen papírové žákovské knížky. Mezi praktické informace patří vzdálenost školy od nejbližší zastávky městské hromadné dopravy, otevírací doba školní družiny, cena obědů ve školní jídelně či zda je zde možné zajistit dítěti dietní stravu.

Za projektem “Moje školy” stojí tým úspěšné učební pomůcky Včelka, jmenovitě Marek Lisý, Šimon Rozsíval a Michal Zwinger. Internetové aplikaci Včelka, která pomáhá dětem se čtením, se podařilo jako prvnímu českému projektu dostat do finále TechCrunch Disrupt Startup Battlefield pořádaného v Londýně, získala cenu České inovace za sociální prospěšnost a v soutěži Vodafone Nápad roku vyhrála kategorii Startup roku 2015. Nápad na aplikaci “Moje školy” pak vznikl vloni v červnu během soutěže Prague Hacks, tedy 48-hodinového hackathonu nad otevřenými daty města Prahy, kde beta verze projektu “Moje školy” vyhrála první místo. Ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla, jenž dlouhodobě podporuje prosazení otevřených dat v Česku, se podařilo přetavit myšlenku ve fungující službu, která je dnes zdarma k dispozici všem rodičům a žákům. Podporou podobných aplikací se Fond snaží poukázat na užitečnost dat, kterými disponuje veřejná správa. Jejich publikování v otevřeném formátu může přinést nové služby pro veřejnost a důležitou zpětnou vazbu pro instituce. Na vývoji aplikace se podílela také společnost Ideasense zabývající se metodikami inovačních procesů, která spolu se zástupci měst a občanské společnosti vydefinovala potřeby a situace, které by aplikace otevřených dat měly primárně řešit. Finančně projektu pomohla Nadace Vodafone, technické řešení webové aplikace pak částečně podpořilo IBM.

Capture2

Data poskytlo autorům Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z oficiálního Rejstříku škol a školských zařízení. Ta nejzajímavější data pak poskytla Česká školní inspekce. Jde o data sbíraná formou dotazníků od jednotlivých škol, která jsou v původní podobě dostupná na Portálu ČŠI. Vyplnění dotazníku je dobrovolné, u některých škol proto v aplikaci nejsou kompletní informace. Autoři v budoucnu počítají s pravidelnou aktualizací dat od ČŠI a uvažují o přidání dalších datových zdrojů, například zřizovatele škol, samotné školy či v omezené míře i veřejnost. “Naším cílem je zvyšovat povědomí rodičů o školách v jejich okolí,“ říká hlavní tahoun projektu Marek Lisý a dodává: “Smyslem našeho projektu není vytvářet žebříčky a hledat nejlepší a nejhorší školy, ale zprostředkovat přehledně faktické informace z ověřených zdrojů, aby rodiče mohli udělat racionální, informované rozhodnutí při výběru školy.”

Autoři si uvědomují, že při porovnávání škol vzniká riziko koncentrace dětí ze vzdělanějších a lépe zabezpečených rodin ve vybraných školách, zatímco děti méně aktivních rodičů budou v těch zbývajících. Ve spolupráci s odborníky na vzdělávání z Nadace Open Society Fund Praha (Nadace OSF), která se zabývá problémy spojenými s nerovným přístupem ke vzdělání, proto vypracovali Manifest, podle kterého má každé dítě právo získat kvalitní vzdělání ve své nejbližší škole, kde by mělo zažívat radost a úspěch. “Chceme, aby všechny školy hledaly cesty k tomu, jak děti naučit přemýšlet a učit se,” říká Karin Marques z Nadace OSF. “Důležitou roli však hrají rodiče, kteří musí aktivně usilovat o zlepšování výuky a prostředí na své spádové škole prostřednictvím školských rad, jednání s učiteli a vedením školy, případně zástupci městské části, která školu zřizuje,” uzavírá Marques.