Konference Otevírejme radnice (ale také kraje) III.

| Aktuality | Fond Otakara Motejla

V polovině října budeme rozhodovat o složení krajských zastupitelstev a obsazení třetiny Senátu. Krajské volby jsou jedny z mála, kde účast dlouhodobě roste, občanům však není příliš jasné rozdělení kompetencí mezi krajem a obcemi. I to byl jeden z důvodů, proč jsme letošní konferenci Otevírejme radnice zaměřili tentokrát na problematiku krajů. Šlo již o třetí ročník úspěšné akce, jejímž cílem je poskytnout odborné zázemí a prostor pro předávání zkušeností k transparentnosti místní politiky. Proto se na konferenci potkávají zkušení i začínající komunální politici z celé ČR s experty z akademické i nevládní sféry.

Úvodní slovo pronesla Vladimíra Dvořáková z Katedry politologie VŠE v Praze. V dopoledním bloku, moderovaném Radimem Burešem z Transparency International, pak představovalo hlavní téma zprůhledňování krajů a zda se mohou kraje od obcí v něčem inspirovat. Odpoledne bylo věnováno praktickým workshopům zaměřeným na přípravu referend, efektivního fungování radničních a krajských periodik a v neposlední řadě také na téma otevírání dat, kterému se Fond Otakara Motejla dlouhodobě věnuje.

Tak na viděnou zase za rok!

Více fotografíe z akce od Petra Vymětala naleznete zde:
https://goo.gl/photos/MwihLheaKuEiVDBi7

Video záznam v následujícím pořadí příspěvků je k dispozici zde:

Dopolední panel: Kde končí obec a začíná kraj?                  
Je pár měsíců před krajskými volbami. Co to znamená pro obce? Jak může výsledek krajských voleb pomoci větší otevřenosti nejen krajů, ale i obcí? Čím se mohou kraje od obcí inspirovat?

 • Moderátor: Radim Bureš (Transparency International ČR)
  Na úvod vysvětlí „cestu od obce ke kraji“.
  Prezentace ke stažení
 • Vztah obce a kraje – otevřené otázky Antonín Metál (býv. ředitel odboru veřejné správy MV ČR)
  Jaký je vztah obce a kraje, jaký by mohl být, jaké problémy a možnosti stojí před námi.
  Prezentace ke stažení
 • Proč se zajímat o kraj a co na kraji otevírat – Martin Kameník (Oživení)
  Představení a vysvětlení 10 kategorií, ve kterých by měly být kraje otevřené vůči svým občanům.
  Prezentace ke stažení
 • Zdravý kraj –  Petr Švec (Národní síť zdravých měst) / Martin Hyský (Kraj Vysočina)
  Kraje mohou napomoci aktivnímu zapojení obyvatel ve svém území a navázat systematickou spolupráci s obcemi. Příkladem mohou být aktivity Zdravých krajů a měst, spojených již od roku 1994 v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR. Základem této spolupráce je přenos dobré praxe v rámci metody místní Agenda 21 (MA21).
  Prezentace ke stažení – Petr Švec
  Prezentace ke stažení – Martin Hyský
 • Radniční a Krajská média – Oldřich Kužílek (Otevřená společnost)
  Demokratické principy v médiích veřejné služby; typy médií (periodika, TV pořady); funkce a regulace médií; hlavní problémy a zásady v radničních a krajských médiích: Střety zájmů, pravidla.

Odpolední workshopy – záznam jen závěrečných shrnutí
 

 • Otevřená data na krajské a obecní úrovni – vedoucí: Michal Tošovský (Fond Otakara Motejla)
  Představení otevřených dat a cest k jejich publikování. Jak má vypadat usnesení rady, směrnice a publikační plán? Jaká se nabízí technická řešení a kolik to stojí? Jaká data publikovat a co s nimi pak bude? Co přinese chystaná legislativa?
 • Místní referenda v souvislosti s krajskými volbami – vedoucí:  Svatopluk Bartík (radní Brno Střed)
  Jak na referendum o zákazu hazardu – teorie i praxe, tipy a triky. Společně probereme všechny fáze: tvorbu petice, sběr podpisů, včasné odevzdání, informační kampaň během petice i před samotným referendem. Zvýšenou pozornost budeme věnovat hlavně právním úskalím a základním principům veřejné komunikace, aby byla co nejvyšší šance, že svou iniciativou uspějete a nebudete zbytečně plývat časem a energií.
  Prezentace 1 ke stažení
  Prezentace 2 ke stažení
  Prezentace 3 ke stažení
 • Radniční/Krajská periodika – vedoucí  Martin Kameník (Oživení)
  Představení problému radničních/krajských periodik s následnou diskusí a prezentací 3 příkladů dobré i špatné praxe.

 

Organizátoři konference:
Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze
Fond Otakara Motejla (Nadace OSF)

Programový výbor:
Vladimíra Dvořáková, Karel B. Müller, Petr Vymětal (katedra politologie VŠE), Jiří Knitl (Fond Otakara Motejla), Oldřich Kužílek (Otevřená společnost), Martin Kameník (Oživení), Petr Leyer (Transparency International ČR).
 
Partneři:   

 partneri-konference-otvirejme-radnice3