Dopady strategické litigace: Desegregace Romů ve školství

| Aktuality | Vzdělání dětí a mladých lidí

Rozsudek D.H. a ostatní proti České republice představuje průlomové rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, neboť poukázal na rozsáhlou diskriminaci romských dětí neoprávněně označovaných za žáky s mentálním postižením. Na rozsudek proti České republice brzy navázaly rozsudky Evropského soudu proti Maďarsku a Řecku. Představujeme vám studii “Dopady strategické litigace: Desegregace Romů ve školství”, která zkoumá vliv rozhodnutí soudu na změny zákonů a praxi ve školství ve třech zmíněných zemích.

dopady-strategicke-litigace

Anglická verze studie je dostupná na webové stránce Open Society Justice Initiative. Její český překlad je dostupný zde.