Dopady strategické litigace: Desegregace Romů ve školství

Studie se snaží přispět k rychle rostoucímu a rozvíjejícímu se tématu strategické litigace, která se také označuje jako litigace ve veřejném zájmu nebo litigace s potenciálem dopadu na skupinu lidí ve stejné situaci (impact litigation). Cílem studie Strategic Litigation Impacts, jež využívá metod právní analýzy, akademického výzkumu a kvantitativních a kvalitativních metod, je vyhodnotit různé dopady strategické litigace a související advokační práce ve prospěch jednoho konkrétního problému (desegregace romských škol) a porovnat je v rámci tří zemí (České republiky, Maďarska a Řecka), jež všechny spadají pod soudní pravomoc Evropského soudu pro lidská práva. Studie se tímto snaží uspíšit vzájemnou výměnu poznatků mezi aktivisty, právníky, dotčenými osobami, komunitami a spřízněnými skupinami. Tato studie má primárně sloužit jako zdroj pro další analýzy a pomocný nástroj vedení sporů pro právníky a advokáty, kteří zvažují – kromě jiných nástrojů – strategickou litigaci jako prostředek k zajištění ochrany lidských práv.