Sběrem dat ke spravedlivému vzdělávání

Může sběr údajů, jakými jsou data o etnickém původu dětí či typu jejich zdravotního postižení, zlepšit rovné příležitosti a spravedlnost v českém školství? A jak tato citlivá data sbírat a následně analyzovat? Nad těmito a dalšími otázkami diskutovali účastníci a účastnice konference „Sběrem dat ke spravedlivému vzdělávání”, kterou pořádal Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a Nadace Open Society Fund Praha ve středu 21. října 2015 od 9:00 hod. v Hrzánském paláci v Praze.

Stručný přehled o významu a účelu údajů o rovných příležitostech (equality data) naleznete v našem briefing paperu, který jsme připravili pro účely konference. Dokument se zároveň se pokouší odpovědět na nejčastější otázky a obavy vzniklé v souvislosti s praxí sběru těchto údajů v Evropě.

Na konferenci vystoupili ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, socioložka z Kanceláře veřejného ochránce práv Marína Urbániková, zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Václav Jelen, či přední odbornice na nerovnosti ve vzdělávání z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Jana Straková. Konference se zúčastnili také zahraniční hosté. Příspěvek Debbie Weekes-Bernard se zaměřil na fungování sběru dat o rovných příležitostech ve Velké Británii, Maimuna Abdullahi představila pohled znevýhodněných skupin ve Švédsku; z perspektivy evropské instituce promluvil zástupce Agentury EU pro základní lidská práva Jaroslav Kling.

Více informací naleznete v programu.

Vybrané prezentace ke stažení:

Tomáš Zatloukal (Česká školní inspekce) – Socioekonomické informace a jejich místo v hodnocení kvality vzdělávání

Marína Urbániková (Kancelář veřejného ochránce práv) – Zber dát o rovnosti a ich význam v ochrane pred diskrimináciou

Debbie Weekes-Bernard (Rynnymede Trust – Think tank, Anglie) – Zkušenosti sběru dat ve Velké Británii

Jana Straková (Pedagogická fakulta UK v Praze) – Situace sběru dat v České republice

Jaroslav Kling (Agentura EU pro základní práva) – Pohled mezinárodní instituce

Zápisy z jednotlivých pracovních skupin:

Jaká data potřebujeme sbírat 

Metodologie sběru dat 

Zabezpečení dat