Co (ne)mění systém podpůrných opatření od září 2016

V souvislosti s nástupem systému podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami od září 2016 se často objevuje řada nejasností, které se týkají reálných změn a již dnes platných pravidel. Tento dokument má za cíl představit nejvýznamnější změny, připomenout současnou legislativu v oblasti inkluzivního vzdělávání a představit základní čísla žáků s postižením.