Nejsem aktivista, chtěl jsem jenom od města koupit garáž

| Aktuality | Fond Otakara Motejla

Portál mapasamospravy.cz slouží k dohledání dokumentů z radnic a jejich přehlednému zobrazení v mapě. Cílem projektu je umožnit každému jednoduše dohledat jen to, co ho z nepřeberného množství úředních dokumentů zajímá.

Lukáš Svoboda si chtěl od města Brna koupit garáž. Nebylo však snadné zjistit, jaké nemovitosti město má a jak s nimi nakládá. Vše je zdokumentováno v nepřehledných zápisech jednání zastupitelstva, kde si lze jen s obtížemi pod čísly projednávaných parcel představit konkrétní místo a jeho okolní vazby.

Než aby se Lukáš probíral zápisy zastupitelstva nebo vyhlížel každý den na úřední desce, kdy se objeví volná garáž ve vysněné lokalitě, rozhodl se vytvořit nástroj, který ho na potřebnou informaci upozorní. Základní myšlenka je prostá – pokud město jakkoli rozhoduje o dění ve veřejném prostoru, vždy je v podkladech uvedeno také číslo katastrální parcely či adresa, která se k místu váže. Každé rozhodnutí zastupitelstva lze tedy zobrazit na mapě. V takto nastavené mapové aplikaci pak jen stačí vyznačit oblast, o kterou má člověk zájem, zaregistrovat se a pak už jen čekat na e-mail s informacemi.

Vznikla tak webová aplikace www.mapasamospravy.cz, díky které může uživatel vyhledávat informace o stavebním záměru, prodeji obecní nemovitosti nebo silničních uzavírkách v oblasti, která jej zajímá. “Kliknutím v mapě na danou nemovitost se dozvíte, v kterých dokumentech na úředních deskách je zmíněna a dalším kliknutím si můžete tyto dokumenty rovnou přečíst,“ popisuje uživatelskou přívětivost aplikace její autor Lukáš Svoboda. Vybrané oblasti lze sledovat a kdykoliv obec vydá úřední dokument, který se ke sledované oblasti vztahuje, uživatel je informován emailem. Portál se tak stává platformou, díky které mohou radnice přehledně komunikovat s občany. Kromě občanů však může aplikace sloužit i samotným úředníkům a politikům, chtějí-li si vizualizovat nemovitosti uvedené v úředních dokumentech. “Na jedno kliknutí na detail dokumentu lze v mapě zobrazit všechny adresy, které jsou v daném dokumentu zmiňovány,” doplňuje Lukáš. Na projektu se podílela také společnost Ideasense zabývající se metodikami inovačních procesů, která spolu se zástupci měst a občanské společnosti vydefinovala potřeby a situace, které by aplikace otevřených dat měly primárně řešit.

V současné době aplikace poskytuje informace z úředních desek více než 1.200 úřadů, jejichž data stahuje pomocí portálu edesky.cz. Bohužel radnice zatím neposkytují dokumenty ve vhodném, tj. otevřeném a strojově čitelném formátu, což je jedním z důvodů omezené přesnosti vyhledávání. “Otevřená data jsou příležitostí nejen pro firmy, ale především pro veřejnou správu. Umožňují úřadům dialog s veřejností o kvalitě a užitečnosti vlastních výstupů,” říká Michal Tošovský z Fondu Otakara Motejla, který vývoj aplikace mapasamospravy.cz podpořil a dodává: “Aplikace a analýzy, které vznikají na otevřených datech, navíc často řeší zcela konkrétní nedostatky ve fungování veřejné správy a dokážou nabídnout zcela nové služby či alternativy k těm stávajícím.” S otevřenými daty tak vzniká unikátní příležitost pro rozvíjení a zkvalitňování fungování veřejné správy.