Diskriminace romských dětí nás stojí 16 miliard korun ročně

| Blog | Nezařazené

Výbor ministrů Rady Evropy ve Štrasburku 28. listopadu 2011 opět projednával naplňování rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D.H. a ostatní versus ČR. Tento rozsudek z roku 2007 usvědčil Českou republiku z diskriminace romských dětí ve vzdělávání. Odhalil systémová opatření v ČR, která posílají romské děti do speciálních škol s redukovanou učební osnovou až 27krát častěji než jakékoli jiné děti. Nejenže tak dochází k porušování práva na rovný přístup ke vzdělání, ale zásadním způsobem se omezují šance dětí uspět na trhu práce a v integraci do společnosti.

Popis současné situace v ČR pro jednání výboru připravily Open Society Justice Initiative z New Yorku a European Roma Rights Centre z Budapeště za přispění pražské Nadace OSF. Tyto podklady pro zasedání výboru naleznete níže ke stažení. Díky nasazení všech organizací a občanského sdružení Vzájemné soužití se podařilo týden před zasedáním výboru zprostředkovat osobní setkání některých členů výboru s jedním z účastníků tohoto soudního sporu. Julek M, jehož osud byl součástí soudního sporu od roku 1997, vypovídal o svých zkušenostech, promarněných příležitostech a obavách, aby stejný osud nepotkal i jeho děti.

Ministerstvo školství, které je zodpovědné za naplňování rozsudku D.H., je neustále kritizováno za svůj laxní postoj k této problematice. Podle šetření České školní inspekce z března 2010 tvoří v některých regionech romské děti až 50 % všech žákyň a žáků speciálních a praktických škol zřízených pro děti se zdravotním postižením. Nic nenapovídá tomu, že by se situace od té doby nějak změnila. Česká školní inspekce proto chystá zopakovat toto šetření i v roce 2012. Stovkám, možná tisícům dětí, se tak nadále zbytečně nedostává plnohodnotného vzdělání, na které mají právo i intelektuální dispozice.

V roce 2010 Světová banka vypočítala, že Česká republika také díky tomuto systému „sociální exkluze“ přichází ročně nejméně o 16 miliard korun. Naprostá většina absolventů speciálních a praktických základních škol zůstává po studiu nezaměstnaná a nezaměstnatelná. Dostávají se do závislosti na sociálních dávkách a zároveň nepřispívají do státního rozpočtu. Řešení této situace je přitom velmi jednoduché – poskytnout všem dostatečné vzdělání bez ohledu na jejich etnickou příslušnost.

Podklady pro zasedání výboru ke stažení zde:

DH_case_Consideration.pdf

DH_case_Addendum.pdf