17 studentů a studentek odjíždí s naší podporou studovat na střední školy v USA a VB

| Aktuality | Stipendia

Sedmnáct studentů středních škol z různých koutů republiky prošlo náročným výběrovým řízením a získalo stipendia na kvalitních soukromých školách ve VB a v USA. K úspěchu bylo nutné předložit esej v angličtině, projít písemným jazykovým testem, ale především během pohovoru zaujmout svým odhodláním i talentem zahraniční porotu, která adepty osobně vybírá. Letos se o své štěstí pokoušelo 75 dívek a chlapců, z nichž drtivě převažovaly studentky gymnázií.

Středoškolská stipendia udělujeme s podporou firemních partnerů i soukromých dárců už 23 let. Neopakovatelnou zkušenost prožilo už 274 studentů, jejichž kariéry rok strávený na zahraniční střední škole zásadně nastartoval. Mnozí z nich byli přijati na kvalitní zahraniční univerzity, jako je London School of Economics, Oxford, Cambridge, Princeton či Harvard University. Již téměř 20 absolventů studovalo či studuje na Univerzitě v Oxfordu.

V rámci programu je nabízen Davis Scholars, stipendium na dvouleté studium, zakončené závěrečnou maturitní zkouškou. Pokud student bude pokračovat ve studiu na americké univerzitě, má možnost získat po dobu dalších pěti let každoročně podporu ve výši 20 000 dolarů. Z České republiky dosud získali Davis Scholars pouze 4 studenti. Letos přibyl pátý – Milan Moudrý z gymnázia Kyjov, který odjíždí na The Taft School v USA.

Při výběru škol spolupracujeme s britskou asociací The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) a sítí American Secondary Schools for International Students and Teachers (ASSIST). Obě sdružují na 400 prestižních soukromých středních škol. Zahraniční školy poskytují roční stipendium v částce kolem milionu korun na studenta, které pokrývá náklady na školné, ubytování a stravování. Ostatní výdaje, jako je kapesné, pojištění, cestovné či účast na úvodním setkání, hradí částečně Nadace OSF a rodiče studenta. Pokud rodiče nemohou pokrýt zbylé náklady, mohou obdržet podporu skupiny Pioneer Investments, která na stipendia přispívá každoročně již od roku 2005.

Stipendia přinášejí mladým lidem nejen přístup ke kvalitnímu vzdělání, ale především rozhled a zkušenosti z mezinárodního prostředí. Studijní pobyt v zahraničí dělá mladého člověka samostatnějším a tolerantnějším, odlišnosti pak nevnímá jako překážky, ale příležitosti k obohacení. Tyto hodnoty vyznáváme také my, a proto ve spolupráci se skupinou Pioneer Investments podporujeme talentované mladé lidi a pomáháme jim v jejich dalším růstu.

stipendia