Když se fundraiseři a fundraiserky sjedou do Bratislavy

| Blog | Nezařazené

V polovině října tohoto roku se většina fundraiserů ze Slovenska, České republiky i okolních zemí již tradičně sjela na Central and Eastern Europe Fundraising Conference do Bratislavy. Každý rok pojí konferenci jiné téma (letos Grow Fast: Invest In Fundraising – Synergies), jedno je ale vždy stejné: potkáte zde nejen skvělé speakery ze zahraničí nebo svoje kolegy, ale také plno nových lidí, myšlenek a nápadů, které obohatí váš občas již zaběhlý způsob na to, jak získávat prostředky, rozvíjet vztah a komunikovat s dárci a partnery.

Fundraising není moc hezké slovo a mnoho lidí ani neví, co si pod ním vlastně představit. Moje maminka si dlouho myslela, že si z ní při povídání o své práci dělám legraci, rozuměla mi totiž fun-raising. Mnoho lidí má z fundrasingu také obavy – možná je to proto, že zde neexistují jasná pravidla ani instantní návody. Každý z nás je jiný a potřebuje si najít vlastní přístup, stejně jako je každá organizace jiná, má svoje specifika a potřeby. Proto je velmi důležité slyšet příběhy, ukázky kampaní a příklady dobré praxe od kolegů doma i ze zahraničí.

grantiste_nadacen-cz_ceefc_2016Mám to štěstí, že je Nadace OSF členem Koalice za snadné dárcovství, kde sdílení zkušeností s individuálním fundraisingem funguje velmi dobře, ba co víc, ve vřelé a otevřené atmosféře. Kromě individuálních dárců jsou tady ale další skupiny, například významní dárci (major donors), firmy, nadace a institucionální dárci, ale také skupiny absolventů různých programů či další kontakty, se kterými lze účelně rozvíjet vztahy a budovat tak základnu příznivců a podporovatelů. To vše jsou témata, o kterých byla na letošní konferenci v Bratislavě řeč a která obohatila (nejen) můj pohled na to, co a jak ve fundraisingu lze dělat.

Další výzvou pak je umět tyto inspirace přetavit ve vlastní přístup, zastavit se občas v každodenním shonu a podívat se zpátky. Vytyčit si vlastní směr a být zároveň připraven z něj uhnout. Ve fundraisingu totiž nikdy nesmíte usnout. I to jsou poznatky, které si odnáším z letošní konference v Bratislavě. Jsem ráda, že existují nejen takové akce, ale také organizace, které podporují profesionální rozvoj pracovníků neziskovek. Díky Nadaci Neziskovky.cz jsem se totiž mohla konference zúčastnit zdarma.

logo_nadace_neziskovky-cz