Jazykové testy pro přihlášené do programu Stipendia pro středoškolské studenty a studentky

| Aktuality | Stipendia

Jazykové testy se uskuteční ve čtvrtek 13. 12. 2018 v Národní technické knihovně, Ballingův sál (přízemí), Technická 6, Praha 6 (metro A stanice Dejvická).

Přineste si dobře ořezanou obyčejnou tužku (nejvíce vhodná pro vyplňování odpovědí) a propisovací tužku. Není povoleno používat žádné pomůcky jako slovníky, knihy apod.

Kabáty prosím odkládejte v šatně.

Prosíme nepodceňujte svůj včasný příchod. Upozorňujeme, že po zahájení testu nemůže být nikdo vpuštěn do sálu.

Program testů:

Registrace účastníků: 12:30-12:45

Jazykový test:

Vzorový test naleznete na http://www.eltistest.com/practicetest/

Zahájení 13:00-13:15

1. část testů 13:15-14:15
ELTIS (English Language Test) je rozdělen do dvou částí, první je zaměřena na poslech a druhá na gramatiku, doba trvání testu: cca 60 min.

Přestávka: 14:15-14:30

2. část testů: 14:30-15:15
ESEJ je zaměřena na ověření schopnosti psaného projevu (téma eseje bude vyhlášeno na místě).

 

Pohovory se zástupci zahraničních škol:

Do druhého kola postupují studenti, kteří splní minimální počet požadovaných bodů v ELTIS testu. Výsledky testů budou zveřejněny na této stránce dne 20. 12. 2018.

Pohovory se uskuteční ve dnech ve středu 9. ledna a ve čtvrtek 10. ledna 2019.
9. 1. 2019 pohovory HMC (preference stipendia do Velké Británie)
10. 1. 2019 pohovory ASSIST (preference stipendia do USA)

Seznam studentů pozvaných na pohovory včetně termínu, času a místa konání pohovorů bude zveřejněn na těchto stránkách dne 21. 12. 2018.
Sledujte prosím internetové stránky, pozvánky nebudou rozesílány poštou.

Termíny pohovorů jsou dány časovými možnostmi zahraničních partnerů a nadace na jejich stanovení nemá žádný vliv.
Náhradní termíny testů ani pohovorů nejsou vypisovány.

 
Seznam studentů a studentek pozvaných na jazykové testy:

 

Brandová   Eliška
Buchtová   Jana
Cyril   Zdražil
Černý   Adam
Francová   Veronika
Gaydečka   Eliáš
Guttner   Natanael
Hodeček   Martin
Hořínková   Barbora
Hrabalová   Natalie Katrin
Kolský    Pavel
Křížková    Agáta
Madaras   Jan
Martínková   Vladimíra
Neliba   Tadeáš
Ondřej   Festa
Pazderková   Marie
Pelová   Simona
Příkopová   Eliška
Saitzová   Julie
Stiborová   Lucie
Štěrbová   Kateřina
Tomšíková   Anna
Veselá   Eliška
Vodvárková   Erika
Wünschová   Hana
Zatloukalová   Marie
Zavadilová   Aneta
Zemanová   Kristýna
Žárský   Daniel