Veletrh otevřených dat. Tak trochu jiný veletrh podruhé v Praze

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Praha, 3.3.2017 – Veletrh Open Data Expo, jehož druhý ročník pořádá Fond Otakara Motejla 7. března v Praze, otevře Emma Doyle, vedoucí odboru Data Policy v National Health Service England. Veletrh se snaží podpořit dialog mezi poskytovateli a uživateli otevřených dat.

Záštitu nad veletrhem převzali koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza a náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal.

„Poté, co se otevřená data dostala do české legislativy, je naším hlavním úkolem podporovat a propojovat lidi, kteří se jim věnují. Akce jako Open Data Expo jsou pro to ideální příležitostí. Přinášejí nové nápady a inspiraci, odpovědi na nejrůznější praktické otázky spojené s publikací dat. A především umožňují, aby se potkali poskytovatelé a uživatelé otevřených dat a sdělili si své dojmy a očekávání,“ říká za organizátory Michal Tošovský, koordinátor Fondu Otakara Motejla.

Jednou z oblastí, kde Česko v přístupu k datům velmi zaostává, je zdravotnictví. Zároveň jsou tato data mimořádně žádaná – dostupnost dat ve zdravotnictví posiluje postavení občanů a pomáhá poskytovatelům péče, pacientům i výzkumníkům k informovanějším rozhodnutím, vývoji inovací a vyšší efektivitě zdravotní péče. Proto organizátoři pozvali na veletrh Emmu Doyle, vedoucí odboru Data Policy v National Health Service England, veřejně financovaném národním systému zdravotní péče pro Anglii.

Emma Doyle se problematikou zabývá více než 15 let. Dostupné informace mají podle ní zásadní schopnost zlepšit kvalitu zdravotní péče. Návštěva této odbornice může být pro české zdravotnictví příležitostí nahlédnout, kam se má ubírat, a inspirací pro významnější posun v oblasti dat ve zdravotnictví.

Emma Doyle vystoupí také na debatě s veřejností v podvečer 6. března.

Netradiční veletrh vyvolává velký zájem zainteresované veřejnosti, týden před akcí se již registrovalo více než 140 účastníků, své opendatové aktivity vystaví desítka institucí, jako například Český statistický úřad, Ministerstvo financí či Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Účastnit se bude i Ministerstvo vnitra ČR, které má oblast otevřených dat v politické i metodické gesci.

Za podporu děkujeme Britskému velvyslanectví v Praze, sdružení CZ.NIC, které podpořilo i předchozí ročník, a společnosti PwC Česká republika, v jejíchž konferenčních prostorách se akce koná.

„Veletrh Open Data Expo není první akcí z oblasti otevřených dat, kterou CZ.NIC podporuje. S Fondem Otakara Motejla již například několik let spolupracujeme na soutěži Společně otevíráme data,“ dodává za sdružení CZ.NIC výkonný ředitel Ondřej Filip. „Rád bych všechny návštěvníky březnové akce pozval na bohatý program, v němž najdou i příspěvek kolegy Jiřího Průši s názvem Propojujeme otevřená data s Evropou. Během přednášky zde kolega představí projekt NetMetr a přiblíží plán jeho zapojení do projektů napříč Evropou.“

Více informací o akci a program zde.

Fond Otakara Motejla je součástí Nadace OSF. Jeho posláním je podporovat aktivity, které mají důležitý význam pro fungování otevřené a demokratické společnosti a posilují roli právního státu. Od svého vzniku v roce 2011 Fond podpořil činnost 58 subjektů celkovou částkou přesahující 24 milionů Kč. Kromě toho se FOM samostatně věnuje prosazování otevřených dat a jejich využívání ve veřejné správě.

Pro další informace, obrazové a textové materiály kontaktujte:

Míla Janišová
Manažerka komunikace Nadace OSF
tel.: 606 088 688
mila.janisova@osf.cz