NADAČNÍ FOND HYUNDAI OPĚT PODPOŘÍ KOMUNITNÍ PROJEKTY NA FRÝDECKOMÍSTECKU, NOVOJIČÍNSKU A KARVINSKU

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Praha, 13. března 2017 – Obce a nevládní organizace v Moravskoslezském kraji, zejména na území bývalých okresů Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná mohou i letos žádat o podporu u Nadačního fondu Hyundai. Fond opět rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci místních neziskových organizací a na projekty, které přispějí k ochraně životního prostředí a zapojí veřejnost do dění ve svém okolí. Žádosti se přijímají do 10. dubna 2017, grantové řízení spravuje Nadace Open Society Fund Praha.

Nadační fond Hyundai vznikl v roce 2007 na základě dohody mezi společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Moravskoslezským krajem a organizacemi z tohoto regionu. Jeho cílem je ochrana životního prostředí a rozvoj občanské společnosti.

„Nadační fond Hyundai se zabývá nejen ochranou životního prostředí, ale i transparentností veřejné správy či přístupem občanů k informacím a rozhodování. Přímo tak povzbuzuje a podporuje občany, aby se zasadili o změny ve svém regionu a zlepšili život svůj i ostatních,“ uvedl Robert Basch, ředitel Nadace OSF, která prostředky Nadačního fondu Hyundai spravuje.

„Fond podporuje projekty, pro které je velmi obtížné sehnat prostředky z běžných zdrojů. Podstatná je i nezávislost fondu na jeho donorovi, kterou zabezpečuje to, že na rozhodování fondu se podílejí občanské organizace,“ dodal Filip Gregor z Ekologického právního servisu, který je předsedou správní rady Nadačního fondu Hyundai.
V roce 2016 podpořil Nadační fond Hyundai částkou přesahující jeden milion korun celkem patnáct projektů. Finanční podporu získal například spolek Trianon, o.s., který podporuje rozvoj ekologického myšlení. Díky projektu Ekohraní umožňuje zájemcům zúčastnit se studentské praxe s environmentální tématikou, kde si lze vyzkoušet nové technologie a rozvíjet svůj zájem o vědu a techniku. Dalším spolkem, který získal podporu Nadačního fondu Hyundai, je Koliba, o.s. se svým velmi zajímavým projektem Beskydy – zdroj práce a obživy. Tento projekt se snaží připomínat a udržovat starý způsob života v Karpatech, seznamuje lidi s historií tradičního salašnictví, řemesly i způsoby obživy. V tvůrčích dílnách se budou přednášet praktické rady lidem, kteří se chtějí k tradicím sami vrátit. Spolek Purpura, o.s. díky podpořenému projektu Cesta ke Galerii Galaxie zase vytvořil uměleckou galerii pro umělce s duševním či tělesným onemocněním v části muzea Tatra v Kopřivnici. Finanční podporu pro své projekty získal také spolek Házíme lano, z.s., Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., ČSOP Salamandr a další.

Kdo a jak může žádat o podporu Nadačního fondu Hyundai, najdete na www.nfh.cz a www.osf.cz.

Více informací:
Markéta Kráčalíková, koordinátorka Nadačního fondu Hyundai při Nadaci Open Society Fund Praha
E-mail: marketa.kracalikova@nfh.cz / Tel: 602 641 949 (po 31. 3. 2017 na tel. 605 905 943)

Informace pro editory:
Nadační fond Hyundai podporuje rozvoj občanské společnosti v Moravskoslezském kraji, zejména na územích bývalých okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná. Vznikl v roce 2007 na základě Deklarace porozumění mezi zástupci společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, Moravskoslezského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury CzechInvest a občanských sdružení Ekologický právní servis, Půda pro život, Děti Země a Beskydčan. Nadační fond Hyundai v regionu rozdělil již přes 11 milion korun. Grantové výzvy fondu administruje Nadace Open Society Fund Praha.