Otevřená data a prevence domácího násilí. I v těchto tématech se loni angažovala Nadace OSF.

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Praha, 13. července 2017 – Nadace OSF, jedna z největších soukromých nadací v ČR, dnes představila svoji výroční zprávu za rok 2016. V programech zaměřených například na vzdělávání, státní správu a rovné příležitosti žen a mužů podpořila 41 projektů částkou přes 58 milionů Kč. V soutěži Novinářská cena pak ocenila 13 nejlepších novinářských počinů.

„Naše priority zůstávají stejné – v roce 2016, podobně jako v předchozích letech, jsme podporovali především lidi, kteří se zajímají o to, co se děje kolem nich. Propojujeme je a poskytujeme jim granty na aktivity budující v České republice dynamickou a tolerantní občanskou společnost,“ vysvětlil základ práce Nadace OSF její ředitel Robert Basch.

Za mimořádný úspěch považuje nadace ukotvení otevřených dat v zákoně o svobodném přístupu k informacím (díky otevřeným datům tento zákon zvítězil v soutěži Zákon roku) a prosazení dlouho očekávaného Registru smluv. V oblasti vzdělávání nadace spolu se svými partnery zabránila odložení inkluze, od září tak má každé dítě právo na podporu v běžné škole. Nově vytvořená platforma Jsme to my reagovala na vlnu protiimigrační hysterie a podpořila veřejnou debatu založenou na faktech a zdravém rozumu. Regionální tour diskusních večerů Možná přijde i Tonda Blaník, kterou nadace připravila ve spolupráci s DVTV, zhlédlo v pěti městech a na internetu více než 100 000 diváků.

Rok 2016 byl zároveň předposledním rokem současného cyklu Norských fondů. Nadace OSF zvítězila ve veřejné soutěži a v posledních 3 letech rozdělila 158, 5 milionů z NF mezi 55 projektů zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů a prevencí domácího násilí.

Nadace OSF působí v ČR už 25 let, na počátku 90. let 20. století stála u zrodu neziskového sektoru, který nadále sleduje a podporuje, jednou z prvních podpořených organizací byla například Cesta domů. Se znepokojením proto v poslední době sleduje opakované útoky na neziskové organizace, a to jak ze strany politiků, tak i části veřejnosti.

„Financování neziskových organizací je pro některé politiky způsob, jak odvést pozornost od vlastních nedostatků a omezit tak jejich kontrolu ze strany veřejnosti. Situace v Maďarsku, Polsku a dalších státech bývalého Východního bloku nás však přesvědčuje, že v našich aktivitách na podporu neziskovek nesmíme polevit,“ říká k útokům na NNO Robert Basch.

Za ideální považuje takový stav, kdy jsou neziskové organizace partnerem státu, který lidem garantuje určité služby, ale sám nemá dostatečnou expertízu ani kapacity, aby je zajistil, ať už se jedná o péči o seniory či postižené děti, právní pomoc obětem násilných trestných činů nebo integraci cizinců. Pro stát je tak mnohem levnější a efektivnější, když část prostředků rozdělí neziskovým organizacím, které tuto expertízu mají.

Pro další informace a materiály kontaktujte:
Míla Janišová, manažerka komunikace Nadace OSF
+420 606 088 688, mila.janisova@osf.cz