S podporou Nadace OSF odjíždí studovat na prestižní střední školy v USA a VB 11 českých studentů a studentek.

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Praha, 23.6. 2017 – Jedenáct studentů středních škol z různých koutů republiky uspělo v náročném výběrovém řízení a získalo stipendia na prestižních soukromých školách ve Velké Británii a USA. Kromě jazykových testů, které ověřily úroveň angličtiny, bylo důležité během pohovoru zaujmout svým odhodláním i talentem zahraniční porotu, která adepty osobně vybírá. Letos své štěstí pokoušelo 53 dívek a chlapců, z nichž výrazně převažovali studenti gymnázií.

Středoškolská stipendia Nadace OSF uděluje s podporou firemních partnerů i soukromých dárců už 24 let. Neopakovatelnou zkušenost prožilo už více než 290 studentů, jimž rok strávený na zahraniční střední škole zásadně nastartoval kariéru. Mnozí z nich byli přijati na prestižní zahraniční univerzity, jako je London School of Economics, Oxford, Cambridge, Princeton či Harvard University.

Při výběru škol spolupracuje Nadace OSF s britskou asociací The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) a sítí American Secondary Schools for International Students and Teachers (ASSIST). Obě sdružují na 400 prestižních soukromých středních škol. Zahraniční školy poskytují roční stipendium v částce kolem milionu korun na studenta, které pokrývá náklady na školné, ubytování a stravování. Ostatní výdaje, jako je kapesné, pojištění, cestovné či účast na úvodním setkání, hradí částečně Nadace OSF a rodiče studenta. Pokud rodiče nemohou pokrýt zbylé náklady, mohou obdržet podporu skupiny Pioneer Investments, která na stipendia přispívá každoročně již od roku 2005. V letošním roce tuto podporu získaly dvě studentky.

Stipendia přinášejí mladým lidem nejen přístup ke kvalitnímu vzdělání, ale především rozhled a zkušenosti z mezinárodního prostředí. „Mladí lidé se díky studijnímu pobytu v zahraničí stávají samostatnějšími a tolerantnějšími, odlišnosti pak nevnímají jako překážky, ale příležitost k obohacení. Tyto hodnoty vyznáváme také my, proto podporujeme mladé lidi při studiu na zahraničních středních školách,” říká Robert Basch, ředitel Nadace OSF. Posláním nadace je rozvíjet hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Neobejde se přitom bez aktivních a tolerantních občanů, a proto ve spolupráci se skupinou Pioneer Investments podporuje talentované mladé lidi a pomáhá jim v jejich dalším růstu.

„Georg Lichtenberg, osvícenecký aforista, fyzik, astronom a matematik řekl, že lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet. Proto jsme velmi rádi, že talentovaní mladí lidé mají díky úsilí společností, jako je Nadace OSF, možnost získat cenné zkušenosti i potřebný nadhled na prestižních univerzitách v zahraničí a na cestě za vysněným vzděláním je nemusí trápit zbytečné starosti o finance. Život nám dnes a denně dokazuje, že zkušenost je tím nejlepším učitelem. Těší nás, že „naši“ studenti se zpět vracejí plni sebevědomí a nových podnětů. Věříme, že nabyté zkušenosti je mohou posunout dále jak profesně, tak v životě a budou obohacující nejen pro ně, ale pro celou společnost,” vysvětlila Ing. Dana Kryńska, ředitelka Marketingu a PR Pioneer Investments ČR.

A letošní stipendistka Tereza Hrbková z Gymnázia Havířov-Město dodává: „Věřím, že rok v zahraničí člověka hodně poznamená a změní, očekávám tak, že získám jistý nadhled a na svět se budu dívat trochu jinak. Nemůžu se dočkat nové školy a lidí, které tam potkám, těším se, že poznám novou kulturu a jsem zvědavá na odlišný systém vzdělávání. Je to doslova splněný sen a jsem si jistá, že zažiju veliké dobrodružství!“ Tereza je jednou ze studentek podpořených společností Pioneer Investments ČR.

Stipendistky a stipendisté Nadace OSF pro akademický rok 2017/2018 na střední školy v USA a VB.

Jan

Apolín

Gymnázium Nad Alejí, Praha

Bede´s School , Velká Británie

Ester

Cajthamlová

Gymnázium Nad Alejí, Praha  

St Peter´s School , Velká Británie

Michal

Dvořák

Gymnázium Příbram

Sherborne School, Velká Británie

Alžběta

Hřivnová

Purkyňovo gymnázium, Strážnice

Sutton Valence School, Velká Británie  

Kateřina

Bornová

Církevní gymnázium Plzeň

Framlingham School, Velká Británie

Eliška

Vrabcová

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové

Wicliffe College, Velká Británie

Magdalena

Smolková

Gymnázium Jana Nerudy, Praha

Dolar Academy, Velká Británie

Tomáš

Sláma

Gymnázium Turnov

Westtown School, USA

Tereza

Hrbková

Gymnázium, Havířov-Město

The Hotchkiss School, USA

Thanh Van

Pham

Německé gymnázium, Praha  

Trinity Preparatory School, USA

Anna

Sochorová

Gymnázium Ústavní, Praha

Friends School- Baltimore, USA

Kontakt pro tisk:
Míla Janišová
Manažerka komunikace, Nadace OSF
e-mail: míla.janisova@osf.cz / tel: 606 088 688