Otevíráme grantovou výzvu JSME TO MY

| Aktuality | Nenápadný půvab demokracie

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje grantovou výzvu JSME TO MY, jejímž cílem je podpořit racionální a kultivovanou diskuzi o migraci a tématech, které v české společnosti otevřela tzv. uprchlická krize. Partnerem a dárcem této výzvy je Nadace Miroslava Šaška.

Téma migrace sice v posledních měsících ustupuje do pozadí, problémy, jež diskuze o přijímání uprchlíků rozvířila, však přetrvávají. Xenofobní nálady, dezinformace a nenávistné projevy nejen na sociálních sítích nadále oslabují schopnost společnosti vést rozumnou debatu a nacházet konsenzus. Podpoříme proto projekty, které budou rozvíjet otevřenou, racionální a na faktech založenou debatu o migraci a dalších souvisejících tématech, jež mají potenciál společnost rozdělovat (například téma směřování na Východ nebo Západ, zavírání versus otevírání hranic, Česko v globalizovaném světě aj.). Naším cílem je  pomoci vytvořit bezpečný prostor, kde bude možné bez obav diskutovat různé názory, hledat možná řešení a vycházet přitom z ověřených zdrojů a faktů.

Co chceme podpořit

Výzva je určena zejména menším lokálním organizacím a místním iniciativám, které přispějí k racionální veřejné debatě, pomohou šířit nezkreslené a podložené informace o migraci a souvisejících tématech a aktivně zapojí občany do společenské diskuse či řešení na místní úrovni, nebo se zaměří na bourání předsudků v tématu migrace. Cílovou skupinou je místní veřejnost. 
Zapojení skupiny migrantů do projektu je možné, ale poskytování služeb migrantům a jejich integrace nejsou cílem této grantové výzvy. V případě žadatelů s celostátní působností je nutné partnerství s místní organizací. V menší míře mohou být podpořeny i obecněji zaměřené projekty (bez přímého zapojení místní komunity), které však bude možné následně využít i pro aktivity na místní úrovni (alokace na tyto projekty je omezena, viz níže). Projekty musí být ukončeny nejpozději 31. října 2018.

Uzávěrka pro přijímání žádostí: 9. 1. 2018 (do 23:59)

Více informací najdete na našem webu v sekci granty – zde