Advokační aktivity a občanské kampaně na místní úrovni

| Aktuality | Vše

Nadace OSF vás srdečně zve na Workshop: Advokační aktivity a občanské kampaně na místní úrovni

Kdy: 23.-24.10. 2018
Kde: Praha – Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, Nad Kotlaskou I., 180 00 Praha 8

Co: Máte nějaká témata, kterým se na obecní nebo městské úrovni věnujete? Přemýšlíte, jak co nejefektivněji ovlivňovat místní politiky a političky tak, abyste měnili život v obcích nebo městských částech? Zajímá vás, jak co nejlépe využít komunálních voleb a jak pracovat se (staro)novými komunálními politiky a političkami? Chcete vědět, jak co nejefektivněji do společenských témat vtahovat místní obyvatele a obyvatelky? Pracujete s médii a chcete, aby se o vás a vaší práci vědělo? Pak je workshop Nadace OSF určen právě Vám!

Pro koho je workshop určen: pro formální i neformální občanské iniciativy a aktivní občany a občanky na lokální/komunální úrovni (ve velkých městech, na městských částech větších měst, na menších městech a obcích), pro které jsou podstatným partnerem (a někdy i soupeřem) místní samosprávy. Workshop je uspořádán u příležitosti komunálních voleb, které mohou být šancí pro úspěšnější práci se (staro)novými komunálními politiky a političkami. Z každé iniciativy se mohou zúčastnit dva lidé a organizátor workshopu si vyhrazuje právo výběru.

Obsah workshopu:
– jak si dobře analyzovat témata, kterým se věnujete
– jak si sestavit “mapu klíčových hráčů” relevantních ve vztahu k vašim tématům
– jak si definovat spojence a protivníky
– jak dobře stanovit cíl nebo cíle
– jak efektivně vtahovat místní obyvatele a obyvatelky do vašich témat a práce
– jak oslovit média
– jak místní zastupitelstva a rady fungují
– výměna zkušeností mezi účastníky navzájem

Jak bude workshop vypadat:
Pod vedením zkušených lektorů si budete moci naplánovat modelový plán práce na svých tématech. Kdo za jakéhokoliv důvodu nebude chtít pracovat na “svém” tématu, připadá se k někomu jinému. Krom teoretického výkladu tak bude stěžejní součástí workshopu praktický nácvik. Na konci workshopu ponecháme dostatek prostoru pro výměnu zkušeností dobré (ale i špatné) praxe a tipů jednotlivých účastníků a účastnic.

Co si z workshopu odnesete:
Budete lépe schopni strategicky plánovat svoji práci a lépe chápat jak do vaší práce vtáhnout místní obyvatele a obyvatelky a oslovit média. Budete více rozumět způsobu fungování komunální politiky a příslušných orgánů (zastupitelstvo, rada apod.). Současně si odnesete i základní plán práce pro vámi vybraná témata.

Jak se na workshop přihlásit:
Vyplněním přihlašovacího formuláře ZDE. V případě, že bude počet přihlášených převyšovat kapacitu (viz níže) workshopu, vyčkejte na potvrzovací email od organizátorů. Vyplněním přihlašovacího formuláře nevzniká automaticky nárok na účast.
Přihlašovací formuláře vyplňujte do půlnoci 3.10.2018. Potvrzení účasti obdržíte do 8.10.2018.

Účast na workshopu je bezplatná a hrazena z prostředků Advokačního fóra Nadace OSF. Na místě bude připraveno občerstvení na celý den. Účastníci a účastnice si hradí cestovní náklady a případné ubytování.

Kapacita workshopu: 20 účastníků a účastnic (vždy po dvou zástupcích, zástupkyní z jedné organizace).

Kontakt: v případě dotazů se obracejte na Štěpána Drahokoupila, stepan.drahokoupil@osf.cz

Lektoři

Petr Machálek
Spolupracovník Nadace OSF, podílí se na vzniku a rozjezdu Advokačního fóra.
Působil mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti individuálního fundraisingu. Od roku 2013 působí na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředí se na témata spojená s plánování a vedením občanských kampaní, advokačními aktivitami, fundraisingem nebo organizačním rozvojem. Dlouhodobě se podílí na transformačních projektech v zemích bývalého Sovětského svazu (Bělorusko, Ukrajina, země jižního Kavkazu, Moldavsko apod.). Externě spolupracuje s Nadací VIA jako konzultant pro místní občanské iniciativy. Působí jako předseda Etické komise asociace ekologických organizací Zelený kruh a je třetím volebním obdobím zastupitel za Stranu Zelených v Brně-Žabovřeskách, kde aktuálně vykonává funkci místostarosty.

Milan Štefanec
Od roku 1989 se podílí na činnosti občanských iniciativ a alternativních hnutí. Na začátku devadesátých let byl členem hnutí Levá alternativa, později koordinátorem regionálních projektů Hnutí DUHA. V roce 1997 spoluzakládal Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, které zastupuje v koalicích Social Watch a Česko proti chudobě. Je také členem Amnesty International. Mezi témata kterým se dlouhodobě věnuje je problematika vlivu obchodu se zbraněmi na porušování lidských práv a participace veřejnosti. Proto se ve své činnosti v NESEHNUTÍ věnuje prosazování systémových změn chránících práva občanů a jejich možnost podílet se na rozhodovacích procesech a aktivitách na podporu občanských a grassroots iniciativ jak v ČR, tak v zahraničí (jižní Kavkaz, Moldavsko, Ukrajina ad.). Externě spolupracuje s Nadací VIA jako konzultant pro místní občanské iniciativy.

Štěpán Drahokoupil
Štěpán pracuje v Nadaci OSF jako advokační pracovník programu Vzdělávání dětí a mladých lidí a koordinátor Advokačního fóra. Jako externí pedagog vyučuje na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy obor komparativní politologie a na stejném ústavu je také doktorandem. Dříve působil jako asistent senátora, výkonný redaktor Politologické revue, aktivista Amnesty International a člen její správní rady. Občasně se věnuje konzultování, lektorování a publikaci článků.

Co je Advokační fórum:
Advokační fórum Nadace OSF posiluje občanskou společnost a aktivní občany a občanky v České republice tak, aby mohli efektivně a profesionálně prosazovat veřejný zájem. Fórum dlouhodobě a systematicky podporuje neziskové organizace a aktivní jednotlivce v jejich práci a dosahování konkrétních pozitivních společenských změn. Advokační fórum vyvíjí Nadace OSF ve spolupráci s Ashoka ČR.

Advokační fórum je místo:
– kam se občané, občanky a neziskové organizace mohou obracet pro podporu při své advokační a watch-dog práci
– které poskytuje konzultace a vzdělávání v advokační práci a lobbingu
– které propaguje a šíří příklady dobré praxe z ČR i zahraničí
– které propojuje organizace, donory i jednotlivce a jednotlivkyně usilující o pozitivní společenské změny, o advokační práci a lobbing