Nejlepší aplikace nad otevřenými daty získaly ceny v 6. ročníku soutěže Společně otevíráme data

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Nadace OSF vyhlásila 27. listopadu 2018 výherce letošního, šestého ročníku soutěže Společně otevíráme data. Ocenila v ní nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. I tento rok bylo smyslem soutěže podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat.

Soutěž už se v opendatovém světě stala stálicí. V loňském ročníku soutěžilo celkem 24 aplikací. Letos se jich přihlásilo 33. Soutěžit mohou vždy zájemci z řad veřejnosti, neziskových organizací i firem. Podmínkou je, aby přihlášené aplikace využívaly otevřená data anebo byla část použitých dat zveřejněna v otevřených formátech. Výherce vybírala odborná porota, v níž zasedlo přes 20 zástupců firem, neziskového sektoru i akademie a také datoví žurnalisté. Vítěz v každé kategorii obdržel finanční odměnu ve výši 20 000 Kč pro další rozvoj aplikace.

Letos se nově soutěžilo v šesti soutěžních kategoriích. Pořadatelé tím chtěli zdůraznit pestrou škálu možností, jak lze otevřená data využít. Oceněny byly tyto projekty:

1. Transparentnost (partnerem kategorie je CZ.NIC)
Pro aplikace, které využívají digitální stopu činnosti veřejných institucí k veřejné kontrole, případně tuto stopu vizualizují a usnadňují tak přehled o činnosti institucí.

Vítěz kategorie: zindex
Název organizace/tým: Econlab
URL: https://zindex.cz

Webová aplikace zindex.cz hodnotí úřady podle konkurence, transparentnosti a hospodárnosti veřejných zakázek. Porota ocenila, že aplikace nefunguje jen jako hlídač, ale také ukazuje, kde má jaké město či ministerstvo rezervy, motivuje je ke zlepšení a generuje pro uživatele manuály, jak zlepšení dosáhnout.

2. Participace
Pro aplikace podporující zapojení občanů do rozhodování a výkonu veřejné správy a samosprávy.

Vítěz kategorie: Vyhodnocení pocitové mapy města Brna 2018
Název organizace/týmu: Magistrát města Brna / Oddělení dat, analýz a evaluací
URL: https://arcg.is/1nWXjy

Web představuje tematické mapy, statistiky a grafy, které zobrazují, jaké pocity se Brňanům pojí s konkrétními místy ve městě. Porota ocenila, že se projekt neomezil jen na digitální svět, ale umožnil lidem se potkat, debatovat o problémech místa, kde žijí a společně vyjádřit, co se jim na místě líbí a co ne.

3. Data v každodenním životě (partnerem kategorie je ESET)
Pro aplikace, které usnadňují rozhodování v běžných životních situacích.

Vítěz kategorie: Dopravní obslužnost Brna a okolí
Název organizace/týmu: Magistrát města Brna / Oddělení dat, analýz a evaluací
URL: http://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=073a3d9303b54cd08c48e4158c7fe1f4
a
http://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b0c4b60cc6ba442281f72e6a690e72a0

Město Brno v aplikaci zkoumá data z jízdních řádů, které poskytují informace o stavu veřejné dopravy a zároveň je zpracovává do mapy, v rámci níž vysvětluje vlastnosti dopravy v regionu. Porota mimo jiné ocenila, že autorem aplikace je samotná samospráva, která na základě dat vytváří strategii pro celý region a ukazuje tak, jak důležitá jsou data pro tvorbu veřejných politik.

4. Open Source (partnerem kategorie je Red Hat)
Pro aplikace kombinující využití otevřených dat a open source.

Vítěz kategorie: Česká otevřená data
Autor: Ondřej Kokeš
URL: https://github.com/kokes/od

Porota ocenila, že tento repozitář zakládá platformu pro vznik komunity, která přidává k otevřeným datům veřejné správy další užitečné informace. Umožňuje rozšiřovat dokumentaci, doplňuje programové scripty a zvyšuje a usnadňuje využitelnost otevřených dat, čímž reaguje na skutečnou potřebu, která mezi opendataři vznikla.

5. Solution App (partnerem kategorie je Český telekomunikační úřad)
Pro aplikace upozorňující na významný společenský problém či přispívající k jeho řešení.

Vítěz kategorie: Mapa exekucí
Název organizace/týmu: Otevřená společnost, o.p.s.
URL: www.mapaexekuci.cz

Tato webová aplikace nabízí exekuční statistiky pro jednotlivé obce, okresy i kraje, porovnává je a rozpoutává veřejnou debatu o tomto společensky důležitém tématu. Je skvělou ukázkou toho, jak mohou být neziskovým organizacím data užitečná při řešení celospolečenských otázek.

6. Smart Prague (partnerem kategorie je Smart Prague)
Soutěžní kategorii Smart Prague uděluje Nadace OSF pod záštitou primátora hlavního města Prahy.
Pro aplikace (ale také studie, vizualizace dat nebo model nad daty) vytvořené za použití dat publikovaných v rámci projektu datové platformy Golemio na adrese www.golemio.cz. Pozitivně byly hodnoceny zejména aplikace real-time a senzorických dat.

Vítěz kategorie: P+R Praha – predikce parkování pro rok 2019
Autorky: Jana Roulichová, Michaela Zezulková
URL: https://public.tableau.com/profile/jana.roulichova#!/vizhome/Tabulka-PROGNZA2019/Tabulka2019
a
https://public.tableau.com/profile/jana.roulichova#!/vizhome/TABULKA-PROGNZA2018/Tabulka2018

Aplikace P+R ukazuje na praktickém příkladu zpracování a vizualizaci dat z parkovišť P+R a jejich predikce na základě historických dat. Porota ocenila zacílení na praktický problém, který řeší velké množství lidí každý den. Projekt se dá velmi dobře použít přímo v některé z městských aplikací.

„Jsme velice rádi, že se letos do soutěže přihlásilo rekordních 33 projektů postavených na otevřených datech. Vítězné aplikace jsou skvělou ukázkou toho, jak upozorňovat veřejný sektor na problémy, které by měl řešit, a zároveň jak mohou být open data použita pro vytváření politik v budoucnu. Většina projektů navíc vytváří doporučení a manuály pro veřejnou správu a samosprávu, případně iniciuje vznik komunitních platforem, které podporují participaci občanů. Ukazuje se, že soutěž Společně otevíráme data je příležitostí ocenit ty, kdo využívají otevřená data jako nástroj ke zlepšení dialogu mezi státem a občany při řešení problémů, které se týkají nás všech,“ říká projektová koordinátorka z Nadace OSF Lenka Kováčová.

Soutěž Společně otevíráme data se koná s laskavým přispěním partnerů CZ.NIC, Red Hat, ESET, Český telekomunikační úřad a Smart Prague.

https://osf.cz/cs/co-delame/soutez-spolecne-otevirame-data/

Kontakt pro více informací:
Lucie Šplíchalová
lucie.splichalova@piart.cz
604 150 078