Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Soutěž Společně otevíráme data

Nadace OSF vyhlásila 27. listopadu 2018 výherce letošního, šestého ročníku soutěže Společně otevíráme data. Ocenila v ní nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. I tento rok bylo smyslem soutěže podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat.

Letos se nově soutěžilo v šesti soutěžních kategoriích. Pořadatelé tím chtěli zdůraznit pestrou škálu možností, jak lze otevřená data využít. Oceněny byly tyto projekty:

1. Transparentnost (partnerem kategorie je CZ.NIC) 
Pro aplikace, které využívají digitální stopu činnosti veřejných institucí k veřejné kontrole, případně tuto stopu vizualizují a usnadňují tak přehled o činnosti institucí.

Vítěz kategorie: zindex
Název organizace/tým: Econlab 

Webová aplikace zindex.cz hodnotí úřady podle konkurence, transparentnosti a hospodárnosti veřejných zakázek. Porota ocenila, že aplikace nefunguje jen jako hlídač, ale také ukazuje, kde má jaké město či ministerstvo rezervy, motivuje je ke zlepšení a generuje pro uživatele manuály, jak zlepšení dosáhnout.

2. Participace
Pro aplikace podporující zapojení občanů do rozhodování a výkonu veřejné správy a samosprávy.

Vítěz kategorie: Vyhodnocení pocitové mapy města Brna 2018
Název organizace/týmu: Magistrát města Brna / Oddělení dat, analýz a evaluací 

Web představuje tematické mapy, statistiky a grafy, které zobrazují, jaké pocity se Brňanům pojí s konkrétními místy ve městě. Porota ocenila, že se projekt neomezil jen na digitální svět, ale umožnil lidem se potkat, debatovat o problémech místa, kde žijí a společně vyjádřit, co se jim na místě líbí a co ne.

3. Data v každodenním životě (partnerem kategorie je ESET)
Pro aplikace, které usnadňují rozhodování v běžných životních situacích.

Vítěz kategorie: Dopravní obslužnost Brna a okolí
Název organizace/týmu: Magistrát města Brna / Oddělení dat, analýz a evaluací

Město Brno v aplikaci zkoumá data z jízdních řádů, které poskytují informace o stavu veřejné dopravy a zároveň je zpracovává do mapy, v rámci níž vysvětluje vlastnosti dopravy v regionu. Porota mimo jiné ocenila, že autorem aplikace je samotná samospráva, která na základě dat vytváří strategii pro celý region a ukazuje tak, jak důležitá jsou data pro tvorbu veřejných politik.

4. Open Source (partnerem kategorie je Red Hat)
Pro aplikace kombinující využití otevřených dat a open source.

Vítěz kategorie: Česká otevřená data
Autor: Ondřej Kokeš

Porota ocenila, že tento repozitář zakládá platformu pro vznik komunity, která přidává k otevřeným datům veřejné správy další užitečné informace. Umožňuje rozšiřovat dokumentaci, doplňuje programové scripty a zvyšuje a usnadňuje využitelnost otevřených dat, čímž reaguje na skutečnou potřebu, která mezi opendataři vznikla.

5. Solution App (partnerem kategorie je Český telekomunikační úřad)
Pro aplikace upozorňující na významný společenský problém či přispívající k jeho řešení.

Vítěz kategorie: Mapa exekucí
Název organizace/týmu: Otevřená společnost, o.p.s. 

Tato webová aplikace nabízí exekuční statistiky pro jednotlivé obce, okresy i kraje, porovnává je a rozpoutává veřejnou debatu o tomto společensky důležitém tématu. Je skvělou ukázkou toho, jak mohou být neziskovým organizacím data užitečná při řešení celospolečenských otázek.

6. Smart Prague (partnerem kategorie je Smart Prague) 
Soutěžní kategorii Smart Prague uděluje Nadace OSF pod záštitou primátora hlavního města Prahy. 
Pro aplikace (ale také studie, vizualizace dat nebo model nad daty) vytvořené za použití dat publikovaných v rámci projektu datové platformy Golemio na adrese www.golemio.cz. Pozitivně byly hodnoceny zejména aplikace real-time a senzorických dat.

Vítěz kategorie: P+R Praha – predikce parkování pro rok 2019
Autorky: Jana Roulichová, Michaela Zezulková

Aplikace P+R ukazuje na praktickém příkladu zpracování a vizualizaci dat z parkovišť P+R a jejich predikce na základě historických dat. Porota ocenila zacílení na praktický problém, který řeší velké množství lidí každý den. Projekt se dá velmi dobře použít přímo v některé z městských aplikací.

Všechny přihlášené aplikace najdete zde: 

iKatastr.cz
Autor: Ing. Stanislav Šumbera, Ph.D

iKatastr.cz poskytuje rychlý náhled na katastrální mapu a přehledně zobrazuje základní udaje o pracele/budově na jednoduchý klik do mapy. Otevřená data jsou tak zpřístupněna běžnému občanovi ve velmi rychlé a srozumitelné formě pro desktop i mobilní zařízení z jediné url adresy a to vše bez reklam nebo jiných obtěžujících prvků.

Kuloáry
Autor: Insightee

Aplikace poskytuje interaktivní vhledy do chování poslanců v rámci hlasování ve sněmovně. Dáváme do souvislostí všechna stisknutá i nestisknutá tlačítka při každém hlasování. To dává náhled do skrytých vzorců v chování každého vůči každému. Každý den automaticky autoři stahují a zpracovávájí pouze a jen otevřená data publikovaná přímo Poslaneckou sněmovnou.

Hlídač výborů
Autor: Open Data Company s.r.o.

Hlídač výborů SVJ, která se nepřihlásila k insolvenci dlužícího vlastníka.

Strážce katastru
Autor: EcoRoad.CZ s.r.o.

Strážce katastru hlídá změny v katastru nemovitostí a chrání tak proti podvodům s nemovitostmi, informuje flexibilně zainteresované osoby o změnách v údajích a činí tak prostřednictvím emailu a uživatelsky přívětivého webu.

Mapa exekucí
Autor: Otevřená společnost, o.p.s.

Aplikace umožňuje pohled na závažný společenský problém až na úroveň jednotlivých obcí. Nabízí exekuční statistiky jako je počet a podíl osob v exekuci, vymáhanou jistinu, vícečetnost exekucí u jedné osoby nebo například věkovou strukturu. Data mezi obcemi, okresy i kraji porovnává a nabízí i meziroční vývoj.

Dopravní nehody v Brně
Autor: Magistrát města Brna / Oddělení dat, analýz a evaluací

Interaktivní mapa dopravních nehod v Brně za rok 2017. Aplikace obsahuje mimo základní vizualizaci také časovou animaci. Animaci můžete kdykoliv zastavit a nebo měnit její parametry v časovém posuvníku, který se zobrazí v dolní polovině obrazovky. V aplikaci je také možné měnit podkladovou mapu, filtrovat dle zadaných parametrů anebo vyhledávat nehody v určitém území.

Brno Urban Grid
Autor: Altimapo (spin-off Masarykovy univerzity v Brně) ve spolupráci s Magistrátem města Brna

Brno Urban Grid je jednoduchou webovou aplikací, která umožňuje rychlou vizualizaci různých typů prostorových dat v rozsahu území města Brna či Brněnské metropolitní oblasti. Nejedná se o složitý analytický systém, ale o přímočarý a otevřený nástroj pro přehlednou analýzu prostorové situace.

Operator.brno.ml
Autor: Oddělení dat, analýz a evaluací Magistrátu města Brna ve spolupráci se SpatialHub (Mendelova univerzita v Brně)

Každé místo v metropolitní oblasti je charakteristické nejen svou polohou, ale také počtem obyvatel. Počet obyvatel v území však není statické číslo, ale mění se v průběhu dne. V této aplikaci tak máte možnost zjistit, kolik obyvatel se nachází v danou hodinu v daném místě. Aplikace využívá geolokalizační data mobilního operátora T-mobile.

Vyhodnocení pocitové mapy města Brna 2018
Autor: Magistrát města Brna / Oddělení dat, analýz a evaluací

Webová prezentace tematických map, statistik a grafů, které vyjadřují, jaké pocity se Brňanům pojí s konkrétními místy ve městě. Porota ocenila, že se projekt neomezil jen na digitální svět, ale umožnil lidem se potkat, debatovat o problémech místa, kde žijí a společně vyjádřit, co se jim na místě líbí a co ne.

Dopravní obslužnost Brna a okolí
Autor: Magistrát města Brna / Oddělení dat, analýz a evaluací

Data z jízdních řádů jsou jedinečným zdrojem informací o stavu veřejné dopravy na území města Brna, které se město rozhodlo prozkoumat. Výsledkem jsou dvě aplikace – jedna analytická a jedna interpretační. Interpretační aplikace byla dělána popularizační formou mapy s příběhem a dopodrobna vysvětluje prostorové charakteristiky a vlastnosti dopravy. Analytická aplikace je spíše odborného charakteru a má sloužit jako nástroj pro práci s daty a analýzu.

Odpadové hospodářství v Brně
Autor: Magistrát města Brna / Oddělení dat, analýz a evaluací

Magistrát města Brna vytvořil webovou aplikaci, které cílem je podpora snah o odpovědné nakládání s odpady tak, aby bylo co nejvíce ekologické. Recyklace a energetické využití odpadu tak pomáhají udržovat naši přírodu čistou a bezpečnou pro příští generace.

Otevřené Klatovy
Autor: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

Cílem webu je občanům z Klatovska umožnit vidět souvislosti na jednom místě a v datech, která mají různý původ, a to od státních institucí, úřadů či měst. Vedlejším, ale ne méně důležitým cílem je využívání ve výuce.

AVIF histogramy
Autor: Jan Cibulka

Aplikace ukazuje pravděpodobnost zastižení určitého ptáka během roku v různých částech ČR. Má za cíl popularizovat jak faunistickou databázi AVIF (http://www.birds.cz/avif/), tak pozorování ptactva jako koníček (https://en.wikipedia.org/wiki/Birdwatching).

Hyperloop Ostravski!!! & Analýza dojezdové doby taxi a MHD v Ostravě
Autor: Veteráni

Aplikace nahlíží na místní dopravu v Ostravě a dopravu meziměstskou. V případě té místní se změřuje na efektní vizualizaci jízd skrze aplikaci Liftago v průběhu času a jejich porovnání s využitím MHD. V meziměstské části se s lehkou nadsázkou zaměřuje na aktuální téma vysokorychlostní železnice a technologie hyperloop.

Online encyklopedie migrace
Autor: Online encyklopedie migrace, z.s.

Projekt pracuje s otevřenými migračními daty OSN, ty dále specificky řadí u každého státu světa v konkrétním čase z hlediska emigraci či imigrace. U jednotlivých vybraných zemí světa data dále interpretuje (nyní vzorově Bělorusko a Sýrie) a jednotlivé příčiny či jiné souvislosti s danými migracemi vysvětluje pomocí odborně-výkladových encyklopedických hesel.

Budka sem, budka tam
Autor: SmartEdu s.r.o.

Projekt vizualizuje data ČTÚ. První část je zaměřena na aplikaci NetMetr, které zobrazuje na mapě. Druhá řeší službu která se již moc nevyužívá, ale přesto může v jistých krizových situacích být klíčová a to je zobrazení všech veřejných telefonních automatů v ČR včetně telefonního čísla a detailu umístění na mapě v dané obci.

Pražské ovzduší / Co o něm lze vyčíst z otevřených dat města Prahy?
Autor: JLA Data

Animovaná vizualizace hodnot PM10 – polétavého prachu – během včerejšího dne (D-1).

Prezidenti Československa
Autor: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

Aplikace využívá dat z Wikipedie a ČSÚ, slouží široké veřejnosti v pochopení kdy jaký prezident byl zvolen, od kdy do kdy žil a kdy a kým byl zvolen. Vizualizace má 4 způsoby zobrazení. Vizualizace vznikla k výročí oslav 100 založení Československa.

Volné místa na parkování v Praze
Autor: SmartEdu s.r.o.

Autoři se ve vizualizacích zaměřili na data o parkování. První vizualizace ukazuje místa se ZPT parkováním a počet volných míst. Druhá vizualizace ukazuje adresu parkoviště a počet volných míst.

zindex
Autor: Econlab

Web hodnotí úřady podle konkurence, transparentnosti a v důsledku i hospodárnosti veřejných investic. Cílem je ukázat úřadům i veřejnosti, kde má jaké město či ministerstvo rezervy – a motivovat je ke zlepšení.

Průvodce porodnicemi
Autor: APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

Cílem aplikace je poskytnout těhotným ženám a jejich partnerům informace o nabídce porodnic v ČR, včetně četnosti jednotlivých intervencí při porodu a podpoře kojení. Zároveň tím, že porovnává zkušenost rodiček s údaji porodnice, podporuje komunikaci pacientek s porodnicemi. Aplikace je v současnosti v pilotním provozu.

REGISKO
Autor: Tým REGISKO (NKÚ 518)

Mapová vizualizace Registru kontrolovaných osob Nejvyššího kontrolního úřadu za období 2007 – 2017. Vyhledávání na mapě podle IČ, podle sídla (nebo pobočky) a typu kontrolované osoby. Mapové popisky k GPS souřadnicím sídla/pobočky kontrolované osoby s odkazem na tiskovou zprávu, kontrolní závěr a webové stránky kontrolované osoby.

$obec – srovnávač obcí
Autor: Sobci

Zajímá Vás, jak vaše obec hospodaří a investuje? Jakým způsobem zadává veřejné zakázky, čerpá dotace, nebo jak se vyvíjela třeba míra nezaměstnanosti. $obec je interaktivní aplikace, která uživateli umožňuje porovnávat obce na základě více než padesáti ukazatelů.

Datazeet
Autor: Datazeet.cz

Cílem aplikace je nabídnout agregovaná data z EET pro další zkoumání široké veřejnosti. Byla provedena základní analýza a připraven návod, jak data nahrát do nástroje PowerBI.

Parkování ZTP Praha
Autor: Martin Kopeček

Aplikace zobrazuje živá data o obsazenosti ZTP parkovacích míst v Praze. Je možné si v ní buď uložit svá oblíbená parkoviště a ty mít poté během jednoho kliknutí po ruce, nebo se podívat na mapu parkovišť, kde je ihned jasná obsazenost všech najednou.

Doprava Plzeň
Autor: InnoConnect ve spolupráci s městem Plzeň

Aplikace umožňuje interaktivní analýzu intenzity dopravy měřenou více jak tisícem dopravních senzorů v Plzni. Je určena jak pro odborníky na dopravu a územní plánování, tak pro širokou veřejnost. Umožňuje analýzu vývoje dopravy ve městě pro různé časové úseky – pro konkrétní dny a hodiny nebo průměry za hodinu či jednotlivé dny v týdnu.

P+R Praha – predikce parkování pro rok 2019
Autorky: Jana Roulichová a Michaela Zezulková

Jedná se o vizualizaci dat – predikční model pro zbytek roku 2018 a rok 2019, který byl sestaven na základě studie a analýzy historických dat (z let 2013 – 2018) vývoje obsazenosti monitorovaných P+R parkovišť v Praze.

Česká otevřená data
Autor: Ondřej Kokeš

Repozitář unifikuje skripty, které zpracovávají velkou škálu datasetů veřejné sféry, které pak jdou snáze analyzovat a propojovat.Hlavním konzumentem je analytik, který zná nějaký dotazovací jazyk (např. SQL) či analytický přístup a má doménovou znalost potřebných dat. Skripty v tomto repozitáři mu umožní neřešit parsování různých XML, CSV, JSON, DBF a dalších formátů, nemusí řešit vývoj schémat, nebo už vůbec to, kde data hledat.

Don’t be ignorant about the world
Autor: Don’t be ignorant about the world

Aplikace mapuje a vizualizuje statistiky demografických ukazatelů cizinců v České republice. Data cizinců v ČR doplňuje i tématikou migrace ve světovém měřítku a číslech.

Jízdní řády
Autor: Jakub Matěna

Aplikace umožňuje uživateli vyhledávat spojení na základě jízdních řádů linek PID a také zpoždění těchto linek (pouze u těch u kterých již došlo ke zveřejnění těchto dat). Dále umožňuje zvolit si čas a den odjezdu z počáteční zastávky a také nastavit libovolný počet mezi zastávek.

Tři aplikace byly ze soutěže rovnou vyloučeny pro nesplnění soutěžních pravidel. 


PARTNEŘI: 

cznic_logored_hat_rgb_300pxeset_logo_horizontalclaim-gradient-rgb

mhmpsp_vektor logo_ctu__cz_cmyk

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

 kopie_souboru_kopie_souboru_logo-lupa-cz-mensikopie_souboru_kopie_souboru_svet_chytre_logokopie_souboru_logo-geobusiness-2018logo2x