Novinářská cena 2018 – nominujte nejlepší novinářské počiny roku

| Aktuality | Novinářská cena

Od 1. prosince může široká veřejnost, redakce i samotní novináři nominovat nejlepší žurnalistické práce do soutěže o Novinářské ceny. Uzávěrka pro nominace je 1. února 2019. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 2. května 2019 v divadelním a uměleckém prostoru Jatka 78 v Pražské tržnici. Devátý ročník soutěže Novinářská cena vyhlašuje Nadace OSF ve spolupráci se společnostmi Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava, NEWTON Media a.s., Konrad-Adenauer-Stiftung, Syndikát novinářů České republiky, Ashoka Česká republika a Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

Letos již podeváté ocení Novinářská cena kvalitní žurnalistické příspěvky celkem v 12 kategoriích psané, audiovizuální a online žurnalistiky. Soutěž je určena novinářům všech typů a velikostí médií – tištěných i elektronických, od regionálních po celostátní. Příspěvky musí být uveřejněny v České republice od 1. ledna do 31. prosince 2018.

Přihlášku a podmínky soutěže najdete na www.novinarskacena.cz.

Tradičně budou v kategoriích psané a audiovizuální žurnalistiky hodnoceny žánry, jako je rozhovor, reportáž, analyticko-investigativní příspěvek a komentář. Čeští a slovenští karikaturisté se utkají v nové kategorii o nejlepší kreslený vtip, komiks či karikaturu. V kategorii online žurnalistiky bude udělena Cena za inovativní online žurnalistiku.

Přihlášené příspěvky zhodnotí nezávislé odborné poroty složené z osobností mediálního, kulturního, neziskového i akademického sektoru. V každé kategorii získá vítěz cenu spojenou s odměnou 20 000 Kč.

V loňském roce byli oceněni např.:

Saša Uhlová z A2larm.cz v kategorii psané žurnalistiky za „Nejlepší reportáž“: Hrdinové kapitalistické práce.

Robert Malecký z Hlídacípes.org v kategorii regionální žurnalistiky za sérii článků Čistky v severočeských galeriích a muzeích.

Za „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“ v kategorii audiovizuální žurnalistiky získala Novinářskou cenu Jana Neumannová za příspěvek Jak se stát miliardářem.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 2. května 2019 v divadelním prostoru Jatka 78.

Seznam všech soutěžních kategorií najdete níže a na www.novinarskacena.cz.

SEZNAM KATEGORIÍ NOVINÁŘSKÉ CENY 2018:

Kategorie psané žurnalistiky
1. Nejlepší rozhovor
2. Nejlepší reportáž
3. Nejlepší komentář
4. Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Kategorie audiovizuální žurnalistiky
5. Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse
6. Nejlepší reportáž
7. Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Kategorie online žurnalistiky
8. Cena za inovativní online žurnalistiku

Zvláštní ceny
Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura
Česko-slovenská cena veřejnosti (do kategorie se nelze přihlásit, nominují do ní přímo porotci napříč všemi kategoriemi)
Cena za regionální žurnalistiku
Cena Solutions Journalism (do kategorie se nelze přihlásit, nominují do ní přímo porotci napříč všemi kategoriemi)

Více informací:
Michael Adamec, Nadace Open Society Fund Praha
Tel: +420 777 630 697 / e-mail: michael.adamec@osf.cz

Lucie Šplíchalová
Tel: +420 604 150 078 / e-mail: lucie.splichalova@piart.cz