Odložení spravedlnosti je její upření

| Blog | Nezařazené

stepan3V sídle štrasburského soudu pro lidská práva zahájila 2. prosince svoji práci Evropská síť pro implementaci (European Implementation Network, EIN). Hlavním cílem nové neziskové organizace EIN je podpora naplňování rozsudků Evropského soudu pro lidská práva.

EIN má fungovat jako určitý most mezi občanskou společností, soudem pro lidská práva a Výborem ministrů Rady Evropy, který dohlíží na naplňování rozhodnutí soudu.

Zahájení se zúčastnily desítky zástupců a zástupkyň občanské společnosti, Rady Evropy, soudců a soudkyň. Nechyběl Nils Muižnieks, komisař Rady Evropy pro lidská práva.  

Podpora implementace rozsudků ze strany občanské společnosti byla během zahajovací diskuse vnímána jako naprosto klíčová. Jejich nenaplňování  totiž upírá obětem právo na spravedlnost a dlouhodobě zpochybňuje autoritu soudu. Nils Mužnieks v této souvislosti připomněl známé – “odložení spravedlnosti je její upření” (justice delayed is justice denied).

V současné době existuje na 11.000 nenaplněných rozsudků. Mezi státy s největším počtem nenaplněných rozsudků patří Turecko, Rusko, Maďarsko nebo Itálie. Účastníci a účastnice diskuse opakovaně zmiňovali, že některé rozsudky si žádají rozsáhlé změny mnoha zákonů, protože naráží na strukturální problémy (jako je například rozsudek D.H. a ostatní proti České republice, který se naplňuje již 9 let). Jako zcela zásadní se pak jeví politická vůle rozsudek naplnit. Dlouhá doba implementace rozsudků byla zmíněna i souvislosti s logem EIN, které mimo jiné připomíná šneka.

EIN fungovala jako projekt od roku 2014 a letos vstoupila do nové fáze jako plnohodnotná nezisková organizace. Doposud získala 15 partnerů z celé Evropy. K jejím třem hlavním cílům patří podporovat efektivní naplňování rozsudků, a to prostřednictvím zlepšování samotných procesů, transparentností a větší participací občanské společnosti. Dále má za cíl podporovat kapacitu neziskových organizací, aby se mohly aktivně účastnit implementace ve Štrasburku i ve svých vlastních zemích. Třetím cílem je zlepšování výměny informací mezi partnery a také vůči Radě Evropy. Zástupci a zástupkyně občanské společnosti mohou dnes například předkládat Výboru ministrů stínové zprávy o naplňování rozsudků (tzv. Podání podle pravidla č. 9) nebo organizují briefingy pro stále zástupce při Radě Evropy.