Jak prosazovat společenské změny pomocí Evropské unie

| Aktuality | Vše

Zveme Vás na Workshop: Jak prosazovat společenské změny na úrovni Evropské unie

Kdy: 25.-26.2. 2019
Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Kdo: Advokační fórum Nadace OSF 

Co: Máte nějaká témata, kterým se věnujete na evropské úrovni, případně byste je na tuto úroveň chtěli přenést? Přemýšlíte, jak co nejefektivněji ovlivňovat politiky a političky v evropských institucích a nebo jak tyto instituce využít pro řešení problému na národní úrovni? Zajímá vás, jak co nejlépe využít eurovoleb? Rádi byste zjistili více o fungování Evropského parlamentu nebo Evropské komise? Chcete vědět, jak co nejefektivněji do společenských témat vtahovat obyvatele a obyvatelky a spolu s nimi prosazovat veřejný zájem? Pracujete s médii a chcete, aby se o vás a vaší práci vědělo? Pak je workshop Advokačního fóra Nadace OSF určen právě Vám!

Pro koho je workshop určen: pro občanské iniciativy a nevládní organizace, jejichž témata souvisí a nebo mohou souviset s evropskou úrovní. Workshop je uspořádán u příležitosti evropských voleb. Z každé iniciativy se mohou zúčastnit nejvýše dva lidé a organizátor workshopu si vyhrazuje právo výběru.

Obsah workshopu
– jak si dobře analyzovat témata, kterým se věnujete
– jak si sestavit “mapu klíčových hráčů” relevantních ve vztahu k vašim tématům
– jak si definovat spojence a protivníky
– jak dobře stanovit cíl nebo cíle s ohledem na evropskou úroveň a její specifika
– jak efektivně vtahovat obyvatele a obyvatelky do vašich témat a práce
– jak oslovit média
– jak evropské instituce fungují
– výměna zkušeností mezi účastníky navzájem

Jak bude workshop vypadat?
Pod vedením zkušených lektorů si budete moci naplánovat modelový plán práce na svých tématech. Kdo za jakéhokoliv důvodu nebude chtít pracovat na “svém” tématu, připadá se k někomu jinému. Krom teoretického výkladu tak bude stěžejní součástí workshopu praktický nácvik. Na konci workshopu ponecháme dostatek prostoru pro výměnu zkušeností dobré (ale i špatné) praxe a tipů jednotlivých účastníků a účastnic.
V rámci workshopu bude představena případová studie místní občanské kampaně, která využila přenesení na evropskou úroveň.

Workshopu je jako speciální host zúčastní místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, který se podělí o své zkušenosti z působení v (nejen) Evropské komisi a Evropském parlamentu.

Co si z workshopu odnesete?
Budete lépe schopni strategicky plánovat svoji práci a lépe. Budete schopni vyhodnotit zdali a jak využít evropské instituce. Budete více rozumět způsobu fungování evropských institucí (Evropský parlament, Evropská komise, evropské soudy apod.). Současně si odnesete i základní plán práce pro vámi vybraná témata.

Jak se na workshop přihlásit?
Vyplněním přihlašovacího formuláře ZDE. V případě, že bude počet přihlášených převyšovat kapacitu (viz níže) workshopu, vyčkejte na potvrzovací email od organizátorů. Vyplněním přihlašovacího formuláře nevzniká automaticky nárok na účast.

Přihlašovací formuláře vyplňujte do půlnoci 5.2.2019. Potvrzení účasti obdržíte do 14.2.2018.
Účast na workshopu je bezplatná a hrazena z prostředků Advokačního fóra Nadace OSF. Na místě bude připraveno základní občerstvení.

Kapacita workshopu: 20 účastníků a účastnic (vždy po dvou zástupcích, zástupkyň z jedné organizace).
Více informací: Petr Machálek, petr.machalek@gmail.com, 777 308 113

Lektoři

Jamen Gabriela Hrabaňová

Jamen Gabriela Hrabaňová je aktivistkou za lidská práva s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti ochrany a prosazování práv Romů. Současně působí jako ředitelka ERGO Network v Bruselu, kam nastoupila v roce 2011. Evropská síť romských místních organizací (ERGO) sdružuje kolem 30 evropských romských a proromských organizací. Bojuje proti anticiganismu, prosazuje lepší politiku pro Romy v Evropě, vytváří silné sítě a posiluje romské aktivisty v jejich práci na místní úrovni. Usiluje o to, aby se vlády a evropské instituce zavázali k účinným politikám proti diskriminaci a sociálnímu začleňování Romů.

Jamen řadu let pracovala v oblasti občanské společnosti. Později byla zaměstnána na úřadu vlády ČR jako ředitelka Romské kanceláře pro Radu pro záležitosti Romů, kde koordinovala strategické a koncepční práce na integraci Romů. Byla aktivně zapojena do českého předsednictví Evropské unie, když přijala 10 společných základních zásad pro začleňování Romů a uspořádala první setkání Evropské romské platformy. Založila digitální platformu RomaReact.org a je jedním z iniciátorů Aliance proti anticiganismu. Je členkou správní rady Nadace RomMedia a do června 2017 byla členkou Poradního výboru ředitele Agentury pro základní práva.

petrm_aktual_2018Petr Machálek

Spolupracovník Nadace OSF, podílí se na vzniku a rozjezdu Advokačního fóra.
Působil mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti individuálního fundraisingu. Od roku 2013 působí na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředí se na témata spojená s plánování a vedením občanských kampaní, advokačními aktivitami, fundraisingem nebo organizačním rozvojem. Dlouhodobě se podílí na transformačních projektech v zemích bývalého Sovětského svazu (Bělorusko, Ukrajina, země jižního Kavkazu, Moldavsko apod.). Externě spolupracuje s Nadací VIA jako konzultant pro místní občanské iniciativy. Působí jako předseda Etické komise asociace ekologických organizací Zelený kruh a je čtvrtým volebním obdobím zastupitel za Stranu Zelených v Brně-Žabovřeskách, kde aktuálně vykonává funkci místostarosty.

Speciální hosté

_dsc8425retPavel Telička
místopředseda Evropského parlamentu

 

 

 

ph18Petr Hlobil
ředitel kampaní CEE Bankwatch Network

 

 

 

 

Zastoupení Evropské komise v ČR, vystupující je v jednání

Co je Advokační fórum?

Advokační fórum Nadace OSF posiluje občanskou společnost a aktivní občany a občanky v České republice tak, aby mohli efektivně a profesionálně prosazovat veřejný zájem. Fórum dlouhodobě a systematicky podporuje neziskové organizace a aktivní jednotlivce v jejich práci a dosahování konkrétních pozitivních společenských změn.
Advokační fórum vyvíjí Nadace OSF ve spolupráci s Ashoka ČR

ashoka_logo_2_2

Advokační fórum je místo:
– kam se občané, občanky a neziskové organizace mohou obracet pro podporu při své advokační a watch-dog práci
– které poskytuje konzultace a vzdělávání v advokační práci a lobbingu
– které propaguje a šíří příklady dobré praxe z ČR i zahraničí
– které propojuje organizace, donory i jednotlivce usilující o pozitivní společenské změny, o advokační práci a lobbing