Nedůvěry a nevraživosti už bylo dost, je třeba začít bourat stereotypy

| Aktuality | Stipendia

Jmenuji se Denisa, jsem z Karviné a studium mě vždycky bavilo. Překážkou byla ale má finanční situace a já se nemohla škole vždy naplno věnovat. Hledala jsem proto na internetu možnosti stipendií a našla jsem informace o stipendijním programu Nadace OSF. Podala jsem si přihlášku, šla na osobní pohovor a získala jsem roční stipendium pro své magisterské studium Veřejné a sociální politiky na Karlově Univerzitě!

Díky této finanční pomoci můžu studovat vysokou školu. Přesto, že jsme v rodině na finanční náklady spojené se studiem v Praze neměli, rodiče mi fandí, a jsou vděční za to, že existují lidé, kteří pomáhají Romům dosahovat na vysoké vzdělání. Má rodina je nesmírně pyšná, že se mi ve škole daří.

romske_stip_02_1

O stipendium se můžeš přihlásit i ty. Stipendium není jen o finanční pomoci, ale o celkové motivaci dosáhnout vysokoškolského vzdělání. A to my Romové potřebujeme. Stipendium poskytuje i mentora – to je někdo, kdo ti profesně a studijně poradí, jak máš dosahovat svých cílů. Máš také příležitost absolvovat pracovní stáže v organizacích a firmách dle tvého zaměření. Díky stáži získáš nejen praxi, ale i pracovní kontakty, které se vždy hodí.

A to není všechno! Stipendium pokrývá ještě jazykové kurzy. Můžeš se zdokonalovat v cizím jazyce a třeba i získat certifikát. Kromě těchto skvělých možností pořádá Nadace OSF také pravidelná setkání všech stipendistů. Na setkáních se seznamujeme, vzájemně se povzbuzujeme a inspirujeme v naší cestě za lepším vzděláním.

Neváhej a nepropásni svou šanci studovat. Je zapotřebí, aby studovalo více Romů na vysokých školách. Naše komunita to potřebuje, potřebujeme dosahovat vyššího vzdělání, mít větší sebevědomí, abychom měli více pozitivních vzorů a společně bourali stereotypy.

Často slýcháme názory, že Romové nemají zájem studovat. V mé rodině ani v romských rodinách okolo nás to tak nikdy nebylo. Mí dospělí sourozenci si při práci i rodině dodělávají maturitu a jeden z nich mě následuje na vysokou školu. Já jsem od základní školy slýchala narážky na své romství. Ve škole nikdy nic pozitivního o romské komunitě nebo kultuře nezaznělo. Nikdo ve mně nekřesal hrdost k mému romskému původu. Je těžké pak být silnými a sebevědomými, když nám nikdo nevěří.

Nedůvěra a vzájemné nepochopení – to je kámen úrazu. My Romové potřebujeme, aby nám naše okolí věřilo, dávalo nám pocit sounáležitosti a pomáhalo nám k dosahování vyšších cílů. Tak by se k sobě měli lidé obecně chovat. Nedůvěry a nevraživosti už máme dost!

Bourej stereotypy – přihlas se o stipendium na www.osf.cz.

Denisa, studuje sociologii, obor Veřejná a sociální politika na FSV UK