Pomáhat mladým Romům v cestě za vzděláním je mé poslání

| Aktuality | Stipendia

Stipendijní program Nadace OSF má nesporné materiální výhody, ale já bych radši mluvil o těch výhodách, které nikde napsané nejsou a kterých si člověk všimne až s odstupem času.

Když jsem si asi před dvěma lety podával přihlášku do stipendijního programu Nadace OSF, netušil jsem, co všechno mi podpora přinese. Mou největší motivací tehdy byla finanční podpora a možnost jazykového kurzu, který Nadace OSF v rámci programu hradí. Kurz francouzského jazyka, díky kterému jsem se mohl zlepšit v konverzaci a také v písemném projevu, mi velmi pomohl. Teď díky němu můžu odcestovat do Paříže, kam se chci už dlouho podívat, bez toho, aniž bych se bál konverzace s rodilými Francouzi.

romske_stip_02_1

Po pár měsících jsem si začal uvědomovat další výhody programu. Začal jsem si vytvářet nové kontakty. Zúčastnil jsem se 25. výročí Nadace OSF nebo festivalu Khamoro. Během dvou let jsem potkal lidi, kteří mě velmi inspirovali a kteří mě přivedli na cestu, na které jsem teď.

Stipendium mi do života přineslo spoustu nových přátel. Věřím, že vztahy, které jsme všichni v rámci tohoto programu vybudovali, nám vydrží a budeme z nich dlouhodobě čerpat.

Získal jsem svého mentora, který mě vede, podporuje a zasvěcuje do reálného života po studiu. Mým mentorem se pro letošní rok stal Mgr. Pavel Kubaník, romista, který působí na katedře středoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zatím jsme se viděli párkrát, ale už za tak krátkou dobu mě dokázal seznámit se spoustou dalších lidí z Filozofické fakulty, kteří se zabývají romistikou, nebo s Romy pracují.

Během studia jsem nakoukl jsem pod pokličku širšího kruhu neziskových organizací, které pomáhají romským studentům, a uvědomil jsem si, že chci také pomáhat. Začal jsem aktivněji spolupracovat s organizacemi, které pomáhají mladým Romům v cestě za kvalitním vzděláním. Velmi mě baví, že jsou za prací vidět výsledky. Každý, byť jen nepatrný úspěch našich studentů, je velkým zadostiučiněním. Jednou bych možná sám rád vedl organizaci, která bude pomáhat lidem, kteří to potřebují. V této chvíli se snažím pomáhat, jak jen můžu.

Díky stipendiu jsem se posunul kariérně dopředu a našel jsem své poslání. Všem, kdo chtějí najít svůj hlas a začít studovat, chci vzkázat: „Studovat na VŠ můžeš i ty.” Přihlas se o stipendium Nadace OSF na www.osf.cz do 8. dubna.

 Štefan, studuje Zoologii na Přírodovědecké fakultě UK