Nadační fond Hyundai podpoří komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Praha, 21. března 2019 – Obce a nevládní organizace mohou i letos žádat o podporu u Nadačního fondu Hyundai. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a na projekty, které přispějí k ochraně životního prostředí a zapojí občany do veřejného dění v Moravskoslezském kraji, zejména na území bývalých okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín. Žádosti mohou neziskové organizace zasílat do 18. dubna 2019, grantové řízení spravuje Nadace OSF.

Nadační fond Hyundai vznikl v roce 2007 na základě dohody mezi společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Moravskoslezským krajem a organizacemi z tohoto regionu. Jeho cílem je ochrana životního prostředí a rozvoj občanské společnosti.

„Nadační fond Hyundai se zabývá nejen ochranou životního prostředí, ale i transparentností veřejné správy či přístupem občanů k informacím a rozhodování. Přímo tak povzbuzuje a podporuje občany, aby se zasadili o změny ve svém regionu a zlepšili život svůj i ostatních,“ uvedl Robert Basch, ředitel Nadace OSF, která prostředky Nadačního fondu Hyundai spravuje.   

„Fond podporuje projekty, pro které je velmi obtížné sehnat prostředky z běžných zdrojů. Podstatná je i nezávislost fondu na jeho donorovi, kterou zabezpečuje to, že na rozhodování fondu se podílejí občanské organizace,“ dodal Filip Gregor z nevládní organizace Frank Bold, který je předsedou správní rady Nadačního fondu Hyundai.

V roce 2018 podpořil Nadační fond Hyundai částkou přesahující jeden milion korun celkem třináct projektů. Finanční podporu získala například Slezská diakonie, která ve Frýdku-Místku otevřela Výdejnu potravinové pomoci pro lidi bez domova a rodiny s nízkými příjmy. Spolek BABYLONIE ve Frýdku uspořádal týdenní pobyt pro studenty z pěti zemí, včetně mentálně handicapovaných, na téma jak překonávat předsudky. Pokračovala i práce Spolku pro Faunapark, který postupně opravuje areál místního zooparku a pořádá v něm výtvarné dílny, koncerty a nejrůznější jiné akce.  

Mnohé podpořené projekty se věnovaly ochraně životního prostředí. ČSOP Salamandr například pečoval o dvě horské louky a vysadil dva tisíce buků a jedlí v Beskydech. Základní a mateřská škola Janovice zase vybudovala na své zahradě jezírko, které slouží k vzdělávání o významu vody, a Základní a mateřská škola Dělnická v Karviné uspořádala školní projekt o biodiverzitě ve městě.

Cílem některých podpořených projektů bylo oživení veřejného prostoru. V Orlové se rozezněla gospelová muzika díky koncertům místního Farního sboru Českobratrské církve evangelické a v Nošovicích si připomněli sté výročí ČSR vysazením památné lípy na akci Sboru dobrovolných hasičů. Příspěvek získal i spolek Koliba, který se snaží zachovat historickou tradici salašnictví v tomto regionu.

Všechny podpořené projekty najdete na webových stránkách fondu: http://www.nadacnifondhyundai.cz/podporene-projekty.html

O podporu Nadačního fondu Hyundai můžete žádat do 18. dubna na www.nfh.cz a www.osf.cz.
 

Více informací:
Marie Peřinová, koordinátorka Nadačního fondu Hyundai z Nadace OSF
E-mail: marie.perinova@osf.cz, Tel:  777 787 975

Informace pro editory:
Nadační fond Hyundai podporuje rozvoj občanské společnosti v Moravskoslezském kraji, zejména na území bývalých okresů Nový Jičín a Frýdek-Místek. Vznikl v roce 2007 na základě Deklarace porozumění mezi zástupci společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, Moravskoslezského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury CzechInvest a občanských sdružení Ekologický právní servis, Půda pro život, Děti Země a Beskydčan. Nadační fond Hyundai v regionu rozdělil již více než 11 milionů korun. Grantové výzvy fondu administruje Nadace OSF.