Přijďte se dozvědět o nových grantových možnostech na NGO Market

| Aktuality | Vše

Už zítra představíme na NGO Marketu nové možnosti grantů pro neziskové organizace.  

Do českého neziskového sektoru pomalu a jistě přicházejí “Norské fondy”, správně Fondy EHP a Norska. Neziskové organizace se budou moci ucházet o granty v programu Active Citizens Fund. Cílem programu je podpořit zájem občanů o veřejné dění a posílit efektivitu neziskových organizací.

Program administruje Nadace OSF společně s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautským institutem.

Celková částka určená na grantovou podporu dosahuje téměř 13 mil EUR. První grantové výzvy jsou plánovány na podzim 2019. Předpokládaný začátek podpořených projektů je první čtvrtletí roku 2020, všechny projekty musí být ukončeny do 30. 4. 2024. Žádat mohou neziskové organizace registrované v ČR (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a sdružení právnických neziskových osob), které mají minimálně dvouletou aktivní historii (u akčních grantů minimálně jednoletou aktivní historii).

Přijďte si poslechnout více na NGO Market, který proběhne 10. dubna ve Fóru Karlín. Přivítá Vás tým Active Citizens Fund a zodpoví na otázky, které Vás pálí.

Chcete-li zůstat informování o programu Active Citizens Fund, vyplňte tento formulář: https://1url.cz/pMVPM.

active-citizens-fund4x_1