O podporu Nadačního fondu Hyundai se přihlásilo přes 50 projektů

| Aktuality | Vše

Nadační fond Hyundai uzavřel další kolo grantové výzvy, přihlásilo se přes 50 projektů. Letos poprvé se mohli hlásit žadatelé z celého Moravskoslezského kraje, kde automobilka působí (dříve se podpora soustředila na bývalé okresy Frýdek-Místek a Nový Jičín). V pondělí 27.5. se sejde hodnotící komise, aby rozhodla o těch, které podpoří. Fond plánuje rozdělit okolo 1 milionu korun, a to na podporu lokálních komunitních aktivit, profesionalizaci neziskových organizací nebo na projekty, které přispějí k ochraně životního prostředí. Jako Nadace OSF grantové řízení spravujeme.

Od počátku, kdy byl roku 2007 Nadační fond Hyundai založen, jsou hlavní cíle stále stejné: rozvoj občanské společnosti a posílení její participace na veřejném dění. V minulém roce NFH podpořil např. Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku, který za pomocí zapojení okolní komunity postupně rekultivuje zanedbaný prostor bývalého zooparku, nebo otevření nové Výdejny potravinové a materiální pomoci Slezské diakonie (kompletní přehled projektů financovaných v roce 2018 najdete např. v našem souhrnném článku z minulého roku).

Nadační fond vznikl na základě Deklarace Porozumění – dohody mezi investorem, veřejnou správou a zástupci občanské společnosti. Všechny strany se tehdy zavázaly ke zmírňování případných negativních dopadů závodů automobilky Hyundai a průmyslové zóny Nošovice. V roce 2006 se tak vůbec poprvé v historii ČR podařilo uzavřít dohodu s nadnárodní korporací ještě předtím, než byla zahájena výstavba její továrny, a pomoci tak k ochraně občanských práv a životního prostředí. Automobilka přislíbila, že pro tyto účely rozdělí celkem 20 000 000 Kč.

O podmínkách udělení grantové podpory se dočtete více zde.