Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Nadační fond Hyundai

21. 3. 2019

Vyhlášení grantového kola 2019

Vyhlásili jsme grantové kolo pro rok 2019, zaměřené na podporu občanské společnosti a angažovanosti, komunitních projektů a profesionalizaci neziskových organizací v Moravskoslezském kraji.

Žádosti o podporu zasílejte nejpozději do 18. dubna 2019, 13:00 hod.

Více informací na www.nfh.cz.

Podpořené projekty v roce 2018 najdete zde

 

O Nadačním fondu Hyundai 

Nadace OSF od roku 2007 administruje program Nadačního fondu Hyundai. Tento fond podporuje komunitní projekty realizované zejména v oblastech bývalých okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín, jež se věnují ochraně a zlepšení životního prostředí, transparentnosti veřejné správy či přístupu veřejnosti k rozhodování.

Nadační fond Hyundai byl založen v roce 2007 na základě dohody uzavřené mezi společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu, agenturou CzechInvest a občanskými sdruženími Frank Bold, Půda pro život, Děti Země a Beskydčan. Fond má k dispozici celkem 20 000 000 Kč. Do dnešního dne Nadace OSF rozdělila přes 10 000 000 Kč. Nadace OSF administruje jednotlivá otevřená grantová kola a komunikuje s příjemci podpory.

Více informací najdete na stránkách www.nfh.cz.

Už jste slyšeli o Hlídce Barona Prášila?

Jedná se o službu na bázi factcheck analýzy, která kontroluje pravdivost výroků relevantních aktérů tj. politiků, zástupců institucí, podniků ve věci znečištěného ovzduší na území aglomerace Ostravska. Za projektem stojí Čisté nebe, o.p.s., jeden z grantistů Nadačního Fondu Hyundai v roce 2014.

Hlídka ověřila již několik zažitých mýtů, například že ovzduší v Ostravě je srovnatelné s Paříží.

Nadacni Fond Huyndai_pribeh_obrazekPodhoubí tomuto mýtu zasel bývalý primátor Ostravy Petr Kajnar, který tento názor vyslovil několikrát v médiích. Podobné stanovisko později sdílel i hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, jenž Ostravu srovnával nejenom s Paříží, ale i jinými evropskými městy. Není proto divu, že mýtus o stejném ovzduší v Ostravě a Paříži, byl na světě.

Opravdu se ale dají tato dvě města srovnávat? Hlídka Barona Prášila si na to posvítila!

Hned na začátku je potřeba objasnit si pár pojmů. Politici ve svých výrocích zmiňovali prašnost či množství prachu v obou městech. Rozumíme tím množství polétavého prachu v ovzduší. Polétavý prach je označení pro mikročástice o velikosti několika mikrometrů, odtud jejich označení PM10 (10 mikrometrů) a PM2,5 (2,5 mikrometrů). Polétavý prach se usazuje v dýchacích cestách a způsobuje řadu zdravotních problémů od kardiovaskulárních a plicních obtíží až k rakovině plic. Čím menší částice, tím jsou pro zdraví škodlivější.

Látka, která na Ostravsku ale škodí nejvíce, je benzo[a]pyren. Benzo[a]pyren je sloučenina, která je silně karcinogenní a mutagenní. Vzniká nedokonalým spalováním a v době inverzního počasí její koncentrace výrazně stoupá. Do těla se dostává navázáním na jemné částečky prachu PM10 a menší. A právě na Ostravsku se tyto dvě látky nacházejí v hojném počtu a jejich spojení je vysoce nebezpečné pro zdraví obyvatel.

A jak je to s tou Paříží?

Z dostupných informací vyplývá, že na území Paříže i Ostravy se sice nachází několik měřících stanic, jimiž naměřené jednotlivé průměrné hodnoty polétavého prachu za rok 2010 mohou v některých případech dosahovat podobných či stejných hodnot, nicméně paušálně srovnávat celkovou kvalitu ovzduší v Ostravě a Paříži jednoduše nelze, jelikož se koncentrace v jednotlivých částech výrazně liší.

 

Plný text zprávy naleznete zde.

  • Čisté nebe se dlouhodobě snaží o zapojování veřejnosti do problému znečištěného ovzduší na Ostravsku. Oslovujeme veřejnost méně standartními cestami, které se vymykají standartním projektům. Velmi si vážíme důvěry nadačního fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund, kteří mají pochopení pro naše inovace a nebojí se s námi pustit do odvážnějších projektů. Velmi oceňujeme individuální přístup a vstřícnou a otevřenou komunikaci.

    Markéta Ubíková, Čisté nebe o.p.s.

AKTUALITY

21.3.2019

Nadační fond Hyundai podpoří komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

Fyzické osoby, obce, spolky a jiné organizace mohou i letos žádat o podporu u Nadačního fondu Hyundai. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a na projekty, …

Celý článek

14.6.2018

Známe projekty, které budou v roce 2018 podpořeny z Nadačního fondu Hyundai

Grantové kolo pro rok 2018 bylo ukončeno. Hodnotící komise zasedla 26. 5. na Krajském úřadě v Ostravě. Do grantového kola bylo přihlášeno celkem 54 projektů. Podpořeno bylo 13 projektů v …

Celý článek

19.3.2018

Otevíráme grantovou výzvu, která podpoří občanskou angažovanost nebo projekty s dopadem na místní komunitu

Otevíráme grantové kolo Nadačního fondu Hyundai pro rok 2018. Nadační fond Hyundai podporuje rozvoj občanské společnosti v Moravskoslezském kraji, zejména na územích bývalých okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná. Preferovány jsou obce …

Celý článek

26.6.2017

Představujeme projekty podpořené Nadačním Fondem Hyundai

Blahopřejeme těm, jejichž projekt byl podpořen. Ostatním přejeme hodně štěstí v příštím roce.  Podpořené projekty otevřeného grantového kola 2017:  1. Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku Název projektu: Oživíme Faunapark a …

Celý článek
Starší články