Grantová výzva programu Stronger Roots: Posilte okruh svých příznivců a podporovatelů

| Aktuality | Nenápadný půvab demokracie

Nadace OSF vyhlašuje grantovou výzvu v rámci nového programu Stronger Roots. Podpoří v ní české, slovenské a maďarské neziskové organizace, které chtějí aktivně oslovovat občany a vytvářet si pevnější vztahy se svými příznivci a podporovateli.

Program Stronger Roots společně realizují Nadace OSF, český think-tank Glopolis, slovenská Nadácia otvorenej spoločnosti a maďarská NIOK Foundation. Jeho cílem je posílit odolnost a stabilitu neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku a přispět k jejich většímu propojení se společností.

Současná grantová výzva je otevřena všem organizacím, které chtějí oslovit své existující příznivce či nové skupiny občanů, zjistit jejich potřeby a názory, reflektovat tato zjištění ve své práci a postupně si vytvořit stabilnější základnu podporovatelů. V angličtině se pro toto cílené budování okruhu příznivců používá název “constituency building”.

Projekty se mohou zaměřit například na uspořádání veřejné kampaně, crowdfunding, vytvoření a realizaci nové komunikační či fundraisingové strategie, profesionalizaci práce na sociálních sítích, vytvoření systému vztahů s individuálními dárci, transformaci organizace s cílem lépe reflektovat potřeby svých klientů a mnohé další aktivity.

O dvouletý grant ve výši až 30 000 eur mohou žádat neziskové organizace jakéhokoliv zaměření (lidsko-právní, environmentální, vzdělávací, sociální, poskytující pomoc hendikepovaným či jiným zranitelným osobám atd.) a velikosti. Vítáme však především projekty lokálních a regionálních organizací, pro které jsou finance na podobnou činnost většinou hůře dostupné. Kromě peněz poskytne Nadace OSF všem úspěšným žadatelům také mentoring, školení i na míru šité konzultace expertů. Více informací o obsahovém zadání a pravidlech výzvy najdete v PDF níže.

Uzávěrka výzvy je 15. října 2019 ve 13:00. Žádosti se podávají online v angličtině.

Celkový popis grantové výzvy a pravidla, kdo a jak se může přihlásit: Call_for_Proposals_-_Stronger_Roots
Online přihláška včetně rozpočtu a povinných příloh: Application

Než začnete přihlášku vyplňovat, musíte se na výše uvedeném odkazu registrovat. Přihláška zahrnuje i dva krátké evaluační dotazníky, tabulku rozpočtu a tabulku milníků, aktivit a výstupů projektu. Strukturu těchto dokumentů si můžete prohlédnout v přiložených PDF souborech – jsou však určeny pouze k nahlédnutí, přihlášku musíte vyplnit online na výše uvedeném odkazu!

PDF – přihláška, tabulka rozpočtu, projektové milníky, aktivit a výstupů a evaluační dotazníky.

A pokud vás zajímá téma posilování okruhu příznivců, stáhněte si brožuru “Constituency building aneb budování okruhu příznivců neziskových organizací – podněty a inspirace” v anglické verzi.

Tato grantová výzva by neměla být primárně určena na kofinancování dalších projektů. Grantisté získají vedle finančních prostředků i intenzivní podporu mentora a konzultantů, dá se tedy předpokládat, že podpořený projekt se může v průběhu realizace vyvíjet a měnit. Takovéto modifikace projektu však mohou být pro jiné dárce problematické, je tedy nutné, aby si grantisté ověřili a zajistili možnost případných změn u jiného dárce. Žádosti budou předloženy již ve fázi přípravy projektu, kdy je možno konzultovat jeho obsah, nikoli až v průběhu schvalovacího procesu u druhého dárce, kdy je podoba projektu již definitivní.

S ohledem na počet přihlášených projektů budeme poskytovat konzultace ohledně formálních a obsahových náležitostí do čtvrtku 10.10.2019, od pátku potom budeme zodpovídat pouze dotazy technického charakteru a to na telefonním čísle 226 227 707

———————

Pokud se chcete o pravidlech a obsahu grantové výzvy dozvědět více, stáhněte si následující prezentaci nebo se zeptejte koordinátora výzvy.

———————–

Kontaktní osoby v Nadaci OSF:

S dotazy k výzvě kontaktujte Michaela Adamce – michael.adamec@osf.cz
S technickými problémy s odesláním přihlášky kontaktujte Petra Svatoše – petr.svatos@osf.cz