O nadaci

| Aktuality | Vše

V Nadaci OSF už přes 25 let udělujeme granty. Vždy jsme podporovali organizace s originálními a inovativními přístupy a investovali do jejich rozvoje.

Poslání Nadace OSF

Díky finanční podpoře jsme usnadnili začátky pilotním projektům Člověka v tísni, které se zaměřovaly na terénní sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách, přispěli jsme i k založení festivalu Jeden svět. Umožnili jsme vznik organizací jako Transparency International, Oživení, Ekologický právní servis (dnes Frank Bold) nebo Fórum 50 %. Sami jsme do České republiky přinášeli koncepty, které u nás byly následkem komunismu neznámé, ale jinde fungovaly, a šly ruku v ruce s hodnotami otevřené společnosti a demokracie. Jde například o koncept paliativní péče, který dále úspěšně rozvíjí Cesta domů či otevřených dat, kde jsme iniciovali vznik Rekonstrukce státu.

I dnes prosazujeme takový stát, který si zakládá na otevřenosti a transparentnosti, podporuje zodpovědné občany a usilujeme o to, aby právo a zákony platily pro všechny bez rozdílu. Přispíváme ke vzájemnému respektu, porozumění, spravedlnosti a rovným šancím ve společnosti. Řešíme problémy, jako je stále rostoucí diskriminace v České republice, která se mnohých dotýká v těch nejdůležitějších oblastech života, jako je přístup ke vzdělání, zaměstnání, bydlení či zdravotnické péči. Zabýváme se krizí vzájemné důvěry ve společnosti a důvěry v hodnoty liberální demokracie.