Jak vytvořit a realizovat advokační strategii

| Aktuality | Advokační práce

Rádi bychom Vás v rámci našeho Advokačního fóra pozvali na workshop: Jak si vytvořit a realizovat advokační strategii

Termín: 20. a 21. listopadu 2019
Čas: první den 10.00 – 17.30, druhý den 9.00 – 16.30 hodin
Kde: Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, Nad Kotlaskou I 95, 180 00 Praha 8-Libeň

Přihlašovací formulář vyplňte ZDE do čtvrtka 7. listopadu včetně.

Co: Máte nějaká témata, kterým se věnujete a chcete v nich dosahovat systémových změn? Přemýšlíte, jak co nejefektivněji přesvědčovat politiky a političky? Chcete vědět, jak co nejúspěšněji do společenských témat vtahovat veřejnost? Pracujete s médii a chcete, aby se o vás a vaší práci vědělo? Pak je workshop Nadace OSF určen právě Vám!

Pro koho je workshop určen: pro pracovníky a pracovnice velkých i menších NNO, formální i neformální občanské iniciativy a aktivní občany a občanky. Z každé organizace nebo iniciativy se mohou zúčastnit maximálně dva lidé a organizátor workshopu si vyhrazuje právo finálního výběru. Kapacita workshopu je omezená.

Co se dozvíte a naučíte:

  • jak dobře vybrat a analyzovat téma, kterému se věnujete
  • jak definovat hlavní problém a jeho příčiny
  • jak si správně stanovit řešení, cíle a strategii pro jejich dosažení
  • jak identifikovat klíčové hráče, kteří jsou nezbytní pro vaše řešení
  • připravíte/budete se podílet na přípravě konkrétních modelových advokačních strategií
  • jak do vašich témat vtáhnout média a veřejnost
  • jak pro vaše řešení získat politiky a političky
  • získáte zpětnou vazbu na vaši práci od lektorů a hostů

Jak bude workshop vypadat?
Pod vedením zkušených lektorů si budete moci naplánovat modelovou advokační strategii plán práce pro svá témata. Kdo z jakéhokoliv důvodu nebude chtít pracovat na “svém” tématu, připadá se k někomu jinému. Krom teoretického výkladu tak bude stěžejní součástí workshopu praktický nácvik. Na konci workshopu ponecháme dostatek prostoru pro výměnu zkušeností dobré (ale i špatné) praxe a tipů jednotlivých účastníků a účastnic.
Vedle toho se účastnice a účastníci workshopu seznámí s případovými studiemi / příklady dobré praxe.

Co si z workshopu odnesete?
Budete lépe schopni strategicky plánovat svoji práci a lépe chápat jak do vaší práce vtáhnout veřejnost a oslovit média. Budete více rozumět způsobu fungování politiků a toho, jak je získat pro vaše řešení. Současně si někteří z vás odnesou i základní plán práce pro vámi vybraná témata.

V případě otázek pište prosím Štěpánovi na stepan.drahokoupil@osf.cz.

Lektoři

Štěpán Drahokoupil

Štěpán je koordinátorem projektu a odborníkem na advokační práci. Dříve měl v Nadaci OSF na starosti práci na systémových změnách v inkluzivním vzdělávání, které prosazoval směrem k českým veřejným institucím i mezinárodním organizacím. V letech 2007 až 2014 pracoval jako asistent senátora, dále zastával pozici člena správní rady Amnesty International ČR (2012 – 2016) nebo byl výkonný redaktorem Politologické revue (2015 – 2018). Má doktorát z politologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde nadále působí jako externí pedagog. Od roku 2019 spolupracuje s Nadací Via.

Petr Machálek

Spolupracovník Nadace OSF. Působil mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti individuálního fundraisingu. Od roku 2013 působí na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředí se na témata spojená s plánování a vedením občanských kampaní, advokačními aktivitami, fundraisingem, vytvářením strategií a obecně organizačním rozvojem. Podílel na transformačních projektech v zemích bývalého Sovětského svazu (Bělorusko, Ukrajina, země jižního Kavkazu, Moldavsko apod.). Externě spolupracuje s Nadací VIA jako konzultant pro místní občanské iniciativy a učí Katedře environmentálních studií FSS MU v Brně, kde dříve vystudoval sociologii a politologii. Působí jako předseda Etické komise asociace ekologických organizací Zelený kruh. Za Zelené je čtvrtým volebním obdobím zastupitelem v Brně-Žabovřeskách a druhé volební období jako člen rady a místostarosta.

Milan Štefanec
Od roku 1989 se podílí na činnosti občanských iniciativ a alternativních hnutí. Na začátku devadesátých let byl členem hnutí Levá alternativa, později koordinátorem regionálních projektů Hnutí DUHA. V roce 1997 spoluzakládal Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, které zastupuje v koalicích Social Watch a Česko proti chudobě. Je také členem Amnesty International. Mezi témata kterým se dlouhodobě věnuje je problematika vlivu obchodu se zbraněmi na porušování lidských práv a participace veřejnosti. Proto se ve své činnosti v NESEHNUTÍ věnuje prosazování systémových změn chránících práva občanů a jejich možnost podílet se na rozhodovacích procesech a aktivitách na podporu občanských a grassroots iniciativ jak v ČR, tak v zahraničí (jižní Kavkaz, Moldavsko, Ukrajina ad.). Externě spolupracuje s Nadací VIA jako konzultant pro místní občanské iniciativy.

Hosté

Zástupci, zástupkyně Asociace Public Affairs Agentur
Zástupci Hnutí DUHA, kteří představí příklady dobré praxe při mobilizaci veřejnosti

Těšíme se na vás!

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance