Jak vytvořit a realizovat advokační strategii

| Aktuality | Advokační práce

Rádi bychom Vás v rámci našeho Advokačního fóra pozvali na workshop: Jak si vytvořit a realizovat advokační strategii

Termín: 20. a 21. listopadu 2019
Čas: první den 10.00 – 17.30, druhý den 9.00 – 16.30 hodin
Kde: Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, Nad Kotlaskou I 95, 180 00 Praha 8-Libeň

Přihlašovací formulář vyplňte ZDE do čtvrtka 7. listopadu včetně.

Co: Máte nějaká témata, kterým se věnujete a chcete v nich dosahovat systémových změn? Přemýšlíte, jak co nejefektivněji přesvědčovat politiky a političky? Chcete vědět, jak co nejúspěšněji do společenských témat vtahovat veřejnost? Pracujete s médii a chcete, aby se o vás a vaší práci vědělo? Pak je workshop Nadace OSF určen právě Vám!

Pro koho je workshop určen: pro pracovníky a pracovnice velkých i menších NNO, formální i neformální občanské iniciativy a aktivní občany a občanky. Z každé organizace nebo iniciativy se mohou zúčastnit maximálně dva lidé a organizátor workshopu si vyhrazuje právo finálního výběru. Kapacita workshopu je omezená.

Co se dozvíte a naučíte:

  • jak dobře vybrat a analyzovat téma, kterému se věnujete
  • jak definovat hlavní problém a jeho příčiny
  • jak si správně stanovit řešení, cíle a strategii pro jejich dosažení
  • jak identifikovat klíčové hráče, kteří jsou nezbytní pro vaše řešení
  • připravíte/budete se podílet na přípravě konkrétních modelových advokačních strategií
  • jak do vašich témat vtáhnout média a veřejnost
  • jak pro vaše řešení získat politiky a političky
  • získáte zpětnou vazbu na vaši práci od lektorů a hostů

Jak bude workshop vypadat?
Pod vedením zkušených lektorů si budete moci naplánovat modelovou advokační strategii plán práce pro svá témata. Kdo z jakéhokoliv důvodu nebude chtít pracovat na “svém” tématu, připadá se k někomu jinému. Krom teoretického výkladu tak bude stěžejní součástí workshopu praktický nácvik. Na konci workshopu ponecháme dostatek prostoru pro výměnu zkušeností dobré (ale i špatné) praxe a tipů jednotlivých účastníků a účastnic.
Vedle toho se účastnice a účastníci workshopu seznámí s případovými studiemi / příklady dobré praxe.

Co si z workshopu odnesete?
Budete lépe schopni strategicky plánovat svoji práci a lépe chápat jak do vaší práce vtáhnout veřejnost a oslovit média. Budete více rozumět způsobu fungování politiků a toho, jak je získat pro vaše řešení. Současně si někteří z vás odnesou i základní plán práce pro vámi vybraná témata.

V případě otázek pište prosím Štěpánovi na stepan.drahokoupil@osf.cz.

Lektoři

Štěpán Drahokoupil

Štěpán je koordinátorem projektu a odborníkem na advokační práci. Dříve měl v Nadaci OSF na starosti práci na systémových změnách v inkluzivním vzdělávání, které prosazoval směrem k českým veřejným institucím i mezinárodním organizacím. V letech 2007 až 2014 pracoval jako asistent senátora, dále zastával pozici člena správní rady Amnesty International ČR (2012 – 2016) nebo byl výkonný redaktorem Politologické revue (2015 – 2018). Má doktorát z politologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde nadále působí jako externí pedagog. Od roku 2019 spolupracuje s Nadací Via.

Petr Machálek

Spolupracovník Nadace OSF. Působil mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti individuálního fundraisingu. Od roku 2013 působí na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředí se na témata spojená s plánování a vedením občanských kampaní, advokačními aktivitami, fundraisingem, vytvářením strategií a obecně organizačním rozvojem. Podílel na transformačních projektech v zemích bývalého Sovětského svazu (Bělorusko, Ukrajina, země jižního Kavkazu, Moldavsko apod.). Externě spolupracuje s Nadací VIA jako konzultant pro místní občanské iniciativy a učí Katedře environmentálních studií FSS MU v Brně, kde dříve vystudoval sociologii a politologii. Působí jako předseda Etické komise asociace ekologických organizací Zelený kruh. Za Zelené je čtvrtým volebním obdobím zastupitelem v Brně-Žabovřeskách a druhé volební období jako člen rady a místostarosta.

Milan Štefanec
Od roku 1989 se podílí na činnosti občanských iniciativ a alternativních hnutí. Na začátku devadesátých let byl členem hnutí Levá alternativa, později koordinátorem regionálních projektů Hnutí DUHA. V roce 1997 spoluzakládal Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, které zastupuje v koalicích Social Watch a Česko proti chudobě. Je také členem Amnesty International. Mezi témata kterým se dlouhodobě věnuje je problematika vlivu obchodu se zbraněmi na porušování lidských práv a participace veřejnosti. Proto se ve své činnosti v NESEHNUTÍ věnuje prosazování systémových změn chránících práva občanů a jejich možnost podílet se na rozhodovacích procesech a aktivitách na podporu občanských a grassroots iniciativ jak v ČR, tak v zahraničí (jižní Kavkaz, Moldavsko, Ukrajina ad.). Externě spolupracuje s Nadací VIA jako konzultant pro místní občanské iniciativy.

Hosté

Zástupci, zástupkyně Asociace Public Affairs Agentur
Zástupci Hnutí DUHA, kteří představí příklady dobré praxe při mobilizaci veřejnosti

Těšíme se na vás!