Rozdali jsme ceny vítězným aplikacím soutěže Společně otevíráme data

| Tiskové zprávy | Náš stát | naše data

Soutěž Společně otevíráme data Nadace OSF je jediná soutěž pro aplikace postavené na otevřených datech v Česku. Jejím smyslem je podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat a open source technologií. Ocenění získávají aplikace, které přispívají k většímu zapojení jednotlivců do veřejného dění, pomáhají lidem v každodenním životě, vnášejí transparentnost do fungování veřejné správy, kombinují využití otevřených dat a open source nebo upozorňují na významný společenský problém. Letos Nadace OSF uspořádala už 7. ročník soutěže. Vyhlášení vítězů proběhlo 26. listopadu v novém coworkingovém prostoru WeWork.

V minulých ročnících získaly ocenění například Mapa exekucí, zindex, Hlídač státu, Hlídač smluv, Databáze prázdných domů v ČR a další.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ SOUTĚŽE 2019:

1. Transparentnost
pro aplikace využívající digitální stopu činnosti veřejných institucí k veřejné kontrole, případně tuto stopu vizualizují a usnadňují tak přehled o jejich činnosti
partnerem kategorie je: CZ.NIC
Vítěz: CityVizor, autor: Česko.Digital & Otevřená města

2. Participace
pro aplikace podporující zapojení občanů do rozhodování a výkonu veřejné správy a samosprávy
partnerem kategorie je: Y Soft
Vítěz: Reflektor, autor: Frank Bold

3. Data v každodenním životě
pro aplikace, které usnadňují rozhodování v běžných životních situacích
partnerem kategorie je: Český telekomunikační úřad
Vítěz: Mapa vysílačů, autor: Jiří Procházka

4. Open Source
pro aplikace kombinující využití otevřených dat a open source
partnerem kategorie je: Turris
Vítěz: Golemio, autor: Operátor ICT, a.s.

5. Solution App
pro aplikace upozorňující na významný společenský problém či přispívající k jeho řešení
partnerem kategorie je: Adastra
Vítěz: Cyklodoprava v Brně, autor: Magistrát města Brna

Vítěz v každé kategorii obdržel finanční odměnu ve výši 30 000 korun pro další rozvoj aplikace. O vítězích v každé kategorii vždy rozhodují poroty.

Ve světě se digitalizace stává neodmyslitelnou součástí ve fungování vztahu mezi veřejnou správou a veřejností, v řešení společenských problémů a zvyšování ekonomického potenciálu. Otevřená data pomohla Ukrajině v oblasti vzdělávání, trhu s léky, nebo ve spolupráci s nevládním sektorem, kde změnu přinesl otevřený portál pro veřejné zakázky. V Anglii pomohla otevřená data ve zdravotnictví, díky nim se snížil počet pacientů umírajících v důsledku operací srdce. Soutěž společně otevíráme data pomáhá zesílit tlak zvenčí na systémovou změnu v ČR. Jejím cílem je zvýšit počet občanů, občanských iniciativ, neziskových organizací a byznysu aktivně využívajících digitální stopu státu pro watchdogové účely a vývoj služeb pro veřejnost.

Aplikace, které letos vyhrály, by se pro následující rok mohly klidně stát základní výbavou a pomocníkem pro každého občana. V Praze si stáhne datové sety z platformy Golemio, zkontroluje, kolik to Prahu stálo v CityVizoru, a pak s nabytými informacemi pomocí Reflektoru interpeluje brněnského starostu, aby pomohl rozvíjet cyklistickou dopravu v Brně na základě analýzy dat v aplikaci Cyklodoprava v Brně. Starostu totiž zrovna uvidí komentovat situaci v televizním vysílání, které si naladí ve vysílání DVB-T2 díky aktuální mapě vysílačů,” zamýšlí se Josef Šmída z Nadace OSF.

Soutěž už se v opendatovém světě stala stálicí. V letošním ročníku se soutěže zúčastnilo 26 aplikací.

Soutěž Společně otevíráme data se koná s laskavým přispěním partnerů CZ.NIC, Y Soft, ČTÚ, Turris a Adastra. Hlavním partnerem projektu Náš stát, naše data je společnost Y Soft.

Více informací:
https://osf.cz/soutez-spolecne-otevirame-data/